+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ZAKONODAJA S PODROČJA KOZMETIČNIH IZDELKOV IN NJIHOVIH SESTAVIN

TERMIN IZVEDBE: strokovni seminar bo potekal v torek, 19. marca 2019, od 9.00 do 13.00 ure

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad

Program usposabljanja smo oblikovali skupaj s predavateljicama, ki vam bosta predstavili vse novosti in aktualne zadeve, ki se trenutno dogajajo na področju kozmetične zakonodaje izdelkov in njihovih sestavin.

Izvedeli boste vse o obveznostih proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin, pridobili boste  informacije o označevanju in oglaševanju ter potrebni dokumentaciji, ki mora spremljati vsak kozmetični izdelek. Skratka, vse o varnosti izdelkov in novostih, ki se nanašajo na področje kozmetične zakonodaje.

Na podlagi dobrih praks bo razložen postopek priprave poročila o varnosti kozmetičnega izdelka ter izdelava ocene ustreznosti. 

V prvem delu se bodo udeleženci seznanili s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kozmetični izdelki, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji, da se zagotovi njihova ustreznost in nemoten promet. V drugem delu pa bo podrobneje predstavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, ki je najpomembnejši del dokumentacije z informacijami o kozmetičnem izdelku z vidika varovanja zdravja ljudi.

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na seminarju.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 11.15, Zahteve zakonodaje na področju kozmetičnih izdelkov
- obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev
- označevanje in oglaševanje kozmetičnih izdelkov
- dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku
- varnost kozmetičnih izdelkov
- novosti na področju kozmetičnih izdelkov
dr. Anja Menard Srpčič, u.d.k.Urad RS za kemikalije

11.15 – 11.45, odmor

11.45 – 13.00, Priprava poročila o varnosti kozmetičnega izdelka in izdelava ocene ustreznosti
mag. Neža Rangus, u.d.i.k.i., Podjetje ARXFARM 

Na strokovni seminar lepo vabimo vse, ki se na kakršen koli način ukvarjate s proizvodnjo, uvozom ali distribucijo kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin ter s storitvami na področju kozmetične stroke. Udeležba je primerna tudi za vse manjše proizvajalce kozmetičnih izdelkov, ki še ne poznate tovrstne zakonodaje in vam proizvodnja kozmetičnih izdelkov predstavlja le dopolnilno dejavnost.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.  

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 19032019. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si