+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ZAKONODAJA S PODROČJA KOZMETIČNIH IZDELKOV TER NJENE SPREMEMBE V PRIHODNJE

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar bo potekal ponovno v mesecu septembru 2024, od 9.00 do 12.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Lepo vas vabimo na strokovni seminar s področja "kozmetične zakonodaje", katerega vsebino smo pripravili na podlagi vseh trenutno aktualnih zadev ter prihajajočih sprememb zakonodaje, vključno s spremembami, ki jih prinaša trajnostna strategija za vse kemikalije.

Na strokovni seminar lepo vabimo vse, ki se na kakršen koli način ukvarjate s proizvodnjo, uvozom, vnosom ali prodajo / distribucijo kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin ter s storitvami na področju kozmetične stroke. Udeležba je primerna tudi za vse manjše proizvajalce kozmetičnih izdelkov, ki jim to predstavlja le dopolnilno dejavnost.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.  

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.45 – 09.00, registracija udeležencev / prijava v spletno predavalnico

09.00 – 12.00, predavanje z dr. Anjo Menard Srpčič, u.d.k., Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije

Na seminarju bodo udeleženci spoznali naslednja področja:

  • obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev
  • dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku
  • varnost kozmetičnih izdelkov
  • označevanje in oglaševanje kozmetičnih izdelkov
  • obravnava mejnih primerov
  • zadnje in prihajajoče spremembe zakonodaje vključno s spremembami, ki jih prinaša trajnostna strategija za kemikalije

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUST: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 17102023. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si