+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

12. in 13. oktobra 2020 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

20. oktobra 2020 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno novembra 2020 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODPADNE VODE

strokovni posvet decembra 2020

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ZAKONODAJA IN PRIMERI DOBRIH PRAKS S PODROČJA KOZMETIČNIH IZDELKOV IN NJIHOVIH SESTAVIN

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar bo potekal v četrtek, 24. septembra 2020, od 9.00 do 13.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Lepo vas vabimo na naše tradicionalno usposabljanje / strokovni seminar, ki bo z naslovom »Zakonodaja in primeri dobrih praks s področja kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin« potekal v četrtek, 24. septembra 2020

Program usposabljanja smo oblikovali skupaj s predavateljicama, ki vam bosta predstavili vse novosti in aktualne zadeve, ki se trenutno dogajajo na področju zakonodaje kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin.

Na strokovni seminar lepo vabimo vse, ki se na kakršen koli način ukvarjate s proizvodnjo, uvozom ali distribucijo kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin ter s storitvami na področju kozmetične stroke. Udeležba je primerna tudi za vse manjše proizvajalce kozmetičnih izdelkov, ki še ne poznate tovrstne zakonodaje in vam proizvodnja kozmetičnih izdelkov predstavlja le dopolnilno dejavnost.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na seminarju.  

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 11.00, Zahteve zakonodaje na področju kozmetičnih izdelkov
- obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev
- označevanje in oglaševanje kozmetičnih izdelkov
- dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku
- varnost kozmetičnih izdelkov
- novosti na področju kozmetičnih izdelkov

dr. Anja Menard Srpčič, u.d.k.
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije

11.00 – 11.30, odmor

11.30 – 13.00, Primeri dobrih praks
- varnost kozmetičnega izdelka: kakšne so smernice in princip ocenjevanja varnosti, kaj je potrebno upoštevati, pomen SCCP
- testiranje kozmetičnih izdelkov: podrobnejša predstavitev testov, ki jih predpisuje zakonodaja (stabilnost, mikrobiologija, učinkovitost konzervansov), kritično ovrednotenje rezultatov
- testiranje učinkovitosti (kako, kdaj, zakaj, relevantnost rezultatov)
- priglasitev izdelka v CPNP (predstavitev postopka s primerom)

Tanja Židan, magistra farmacije, svetovalka s področja kozmetične zakonodaje in varnostna ocenjevalka v podjetju LUAMED. Vodja laboratorija za varnostno testiranje kozmetičnih izdelkov.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.
POPUST: pri internetni izvedbi seminarja udeleženci prejmejo 25 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 24092020. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si