+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ZAHTEVE KEMIJSKE ZAKONODAJE (REACH IN CLP)

TERMIN IZVEDBE: torek, 17. aprila 2018, od 9h do 13h  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA: 

REACH Uredba

09.00 - 10.00, Strogo nadzorovani pogoji – intermediate (SCC)

10.00 - 10.45, Scenariji izpostavljenosti

Uredba (ES) 1907/2006 (REACH) je krovna EU uredba na področju kemikalij. Velja za vse snovi, nevarne in nenevarne, dokazno breme pa prenaša na podjetja. Za delovanje v skladu z REACH morajo podjetja opredeliti in upravljati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in tržijo v EU. Evropski agenciji za kemikalije morajo dokazati, kako se lahko snovi varno uporabljajo, uporabnikom pa morajo posredovati ukrepe za obvladovanje tveganja. Eden od načinov upravljanja s tveganji je določitev in sledenje različnim scenarijem izpostavljenosti snovem (scenariji izpostavljenosti).

Posebno vlogo zakonodaja REACH namenja intermediatom, zato se bomo na seminarju med drugim osredotočili tudi na to, kako oceniti, ali se snov uporablja kot intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji (SCC).

10.45 – 11.15, odmor

CLP Uredba

11.15 - 12.00, Spremembe in dopolnitve CLP uredbe

12.00 - 13.00, Označevanje nevarnih kemikalij s primeri

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP uredba), ki se je dokončno uveljavila s 1.6.2017, se redno dopolnjuje in spreminja.

Razloga za to sta dva in sicer priprava harmoniziranih uradnih razvrstitev in označitev snovi (gre za dopolnjevanje in spreminjanje priloge VI  CLP uredbe) ter dopolnjevanje GHS dokumenta pod okriljem Združenih narodov (gre za dopolnjevanje kriterijev za razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij v CLP uredbi).

Na seminarju si bomo tako pogledali aktualne spremembe CLP uredbe preteklega leta in praktične primere izvajanja CLP določb na področju označevanja nevarnih kemikalij, predvsem  v majhnih embalažah.

VODENJE SEMINARJA:

Strokovni seminar bosta vodili mag. Tatjana Humar Jurič in mag. Semira Hajrlahović Mehić

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen direktorjem in  tehničnim direktorjem ter vodjem služb vseh tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami, svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi in nenevarnimi kemikalijami, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje (REACH in CLP) ter si izmenjati dobre prakse in si pridobiti veliko praktičnih nasvetov.    

VAŠA VPRAŠANJA:

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam lahko v prijavnici posredujete vaša vprašanja, za katera bi želeli, da se obravnavajo na strokovnem seminarju – vprašanja bodo pred seminarjem posredovana obema predavateljicama.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 17042018. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si