+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

31. maja 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

6. junija 2023 WEBINAR

NOVOSTI REACH

8. junija 2023 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

14. junija 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

25. in 26. septembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

28. septembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

TERMIN IZVEDBE:  
- seminar bo potekal ponovno v sredo, 31. maja 2023, od 9.00 do 13.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek


- seminarje organiziramo tudi za zaključene skupine / za ponudbo nam pišite na info@mostdoznanja.si
- v primeru zaključene skupine seminar poteka v prostorih naročnika usposabljanja 

PROGRAM SEMINARJA:

09.00 - 09.45, Nevarnosti, ki se lahko pojavljajo v kemijskem laboratoriju:
- Kemikalije
- Napeljave
- Oprema
- Nevarna opravila

09.45 - 10.30, Ukrepi za varno in zdravo delo:
- Organizacijski ukrepi
- Tehnični ukrepi

10.30 - 11.00, Odmor 

11.00 - 13.00, Pregled stanja v laboratoriju:
- Predstavitev kontrolnika
- Simulacija ogleda laboratorija
- Izpolnitev kontrolnika z določitvijo konkretnih ukrepov

VODENJE SEMINARJA:

Usposabljanje vodita doc. dr. Barbara Novosel, predstojnica Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost ter Dominika Slabajna, varnostna inženirka, samostojna strokovna delavka na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari.
Obe predavateljici prihajata iz Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za kemijsko inženirstvo in tehniško varnost, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost.    

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo s kemikalijami v kemijskih laboratorijih in bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zagotavljanja varnosti v laboratorijih.

KAJ PA SKUPINSKO?

V primeru, da bi želeli izvesti tako usposabljanje za vse vaše zaposlene ali za večje število udeležencev (n.pr. 10 ali več), ki delajo v laboratoriju, nam pišite na naš naslov info@mostdoznanja.si in pripravili vam bomo ustrezno ponudbo.

V tem primeru se s terminom izvedbe usposabljanja in s samo vsebino usposabljanja prilagodimo vašim željam in potrebam dela.

Usposabljanje opravimo pri vas, na sedežu podjetja, oziroma v prostorih, kjer opravljate laboratorijsko dejavnost.

Ogled laboratorija je potem dejansko opravljen pri vas v laboratoriju, prav tako izpolnitev kontrolnika, na podlagi izsledkov ogleda ter določitev konkretnih ukrepov, na podlagi dejansko ugotovljenega stanja.

INFORMACIJE:

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.
POPUST: pri internetni izvedbi seminarja (webinar) udeleženci prejmejo 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 31052023. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem.
GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si