+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

VZORČENJE PITNE VODE

TERMIN IZVEDBE:  
- strokovni seminar bo potekal v četrtek, 6. junija 2024, od 10.00 do 13.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo v spletno predavalnico

CILJNA SKUPINA:
Usposabljanje je namenjeno vodovodnim, komunalnim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom, ki delajo na področju priprave in oskrbe s pitno vodo.
Strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah in ostalih zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše in varstveno delovnih centrih, hotelih, šolah, vrtcih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo in nadzor kakovosti pitne vode v hišnih vodovodnih omrežjih.
In ne nazadnje vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode

PROGRAM SEMINARJA:

1. Standard SIST ISO 17025 "Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev"

(splošne zahteve standarda v povezavi z vzorčenjem pitne vode)

2. Standard SIST ISO 5667-5 »Vzorčenje pitne vode«

(zahteve standarda v povezavi z novo Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS 61/2023, 6/2023)

  • Kaj pomenijo zahteve za vzorčenje in preskušanje pitne vode iz 25. člena Uredbe o pitni vodi?
  • Postopek vzorčenja na osnovi standarda.
  • Kakovost vode – Vzorčenje – 5. del: Navodilo za vzorčenje pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo.
  • Izpolnjevanje zahtev glede števila akreditiranih metod za preskušanje parametrov v pitni vodi – kaj to pomeni in kje najdemo informacije glede akreditiranih laboratorijev s področja vzorčenja in preskušanja pitne vode?
  • Kaj pomenijo ostale zahteve iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke 25. člena omenjene uredbe?

3. Razprava z udeleženci strokovnega seminarja.

VODENJE SEMINARJA:

Strokovni seminar bo vodila mag. Renata Bregar.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 122,00 EUR na udeleženca in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljice ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 06062024. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem.
GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si