+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

TERMIN IN KRAJ IZVEDBE:

- tečaj bo potekal v sredo, 16. oktobra 2024, od 13.00 do 15.00 ure
- tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek 

- tečaje organiziramo tudi za zaključene skupine udeležencev, po naročilu - za ponudbo nam pišite na info@mostdoznanja.si

Vabimo vas na osnovni tečaj usposabljanja s področja »varnega dela oziroma ravnanja z nevarnimi kemikalijami«.

Vsebino tečaja smo pripravili na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki smo si jih pridobili pri organizaciji usposabljanj s področja kemijske zakonodaje, oziroma varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami.
Izkazala se je velika potreba po taki vrsti usposabljanja, ki bi bilo namenjeno vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi kemikalijami in potrebujejo osnovna znanja s tega področja, predvsem pa veliko praktičnih primerov in napotkov ter dobrih praks.
Udeleženci usposabljanja si bodo na podlagi novo pridobljenih znanj zagotovili varnejše delo tako zase kot tudi za svoje sodelavce.

PROGRAM VODI:
predavatelj, mag. Zoran Bučalič, dipl.varn.inž., iz Ministrstva za zdravje, Urad RS za kemikalije. G. Bučalič se v sklopu kemijske zakonodaje ukvarja s področjem varnega ravnanja s kemikalijami, varnostnimi listi, področjem sporočanja podatkov za kemikalije, pogoji za proizvodnjo, promet in ravnanje s kemikalijami ter skladiščenjem nevarnih kemikalij. Je s strani Ministrstva za zdravje imenovani predavatelj za predavanja na tečajih za »Svetovalce za kemikalije« / usposabljanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

CILJNA SKUPINA:

Priporočamo, da se tečaja udeležijo vsi, ki pri svojem delu na kakršen koli način delajo in ravnajo z nevarnimi kemikalijami:

- delavci v proizvodnih procesih
- zaposleni v kemijskih laboratorijih (podjetja, raziskovalni laboratoriji, osnovne in srednje šole, fakultete, bolnice in zdravstveni domovi, lekarne)
- operaterji v komunalnih podjetjih
- trgovci, ki rokujejo s kemikalijami
- delavci, ki čistijo objekte in pri tem uporabljajo profesionalna čistila
- delavci v pralnicah in čistilnicah, ki pri delu uporabljajo profesionalna pralna sredstva
- bazenski mojstri v kopališčih
- ter vsi, ki se srečujejo pri svojem delu z nevarnimi kemikalijami in bi želeli svoje znanje izpopolniti ter izmenjati izkušnje

PROGRAM IN TRAJANJE TEČAJA:

Na tečaju, ki traja 2 uri, bodo udeleženci spoznali naslednja področja:

- vsebina »Zakona o kemikalijah«
- vrste nevarnih kemikalij
- razvrščanje, pakiranje in označevanje -  GHS poenoten sistem
- varnostni list – vsebina, primeri in praktična uporaba VL
- uredba REACH in prepovedi
- skladiščenje nevarnih kemikalij po predpisanih razredih
- oznake - piktogrami, previdnostni stavki in stavki o nevarnosti
- etiketa na embalaži nevarnih kemikalij
- napotila uporabnikom
- navodila za varno delo s kemikalijami
- ukrepi za varnejše delo s kemikalijami – organizacijski, tehnično varnostni in individualni ukrepi
- varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- vzroki za nesreče s kemikalijami
- praktični primeri in napotki ter dobre prakse

Take tečaje organiziramo tudi za zaključene skupine udeležencev.
Z vsebino in terminom izvedbe se prilagodimo vašim potrebam.
Pišite nam na info@mostdoznanja.si in poslali vam bomo ustrezno ponudbo.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 61,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitve predavatelja ter izdajo potrdila o udeležbi na usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 16102024. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na tečaj se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKT:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem.
GSM: 041 99 20 73, mojca@mostdoznanja.si

info@mostdoznanja.si