+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

NOVOSTI REACH

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar bo potekal v četrtek, 5. maja 2022 od 12.00 do 14.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Lepo vas vabimo na strokovni seminar s področja "kemijske zakonodaje", katerega vsebino smo pripravili na podlagi vseh trenutno aktualnih zadev ter prihajajočih sprememb zakonodaje, vključno s spremembami, ki jih prinaša trajnostna strategija za vse kemikalije.

Udeleženci strokovnega seminarja se bodo seznanili z aktualnimi novostmi iz zakonodaje REACH, spoznali ključno o sprejeti kemijski strategiji za trajnost ter prejeli informacije o aktualni reviziji Uredbe, ki je pred nami.

Seminar je namenjen direktorjem ter vodjem služb tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami,  svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.  

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

11.45 – 12.00, registracija udeležencev / prijava v spletno predavalnico

12.00 – 13.30, predavanje ge. Simone Fajfar, univ. dipl. kem.
(Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije)

EU kemijska zakonodaja REACH:
- aktualne dopolnitve zakonodaje
- kemijska strategija za trajnost
- revizija Uredbe

13.30 – 14.00, diskusija z udeleženci

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 97,60 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitev predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUST: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 05052022. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si