+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

11. maja 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

13. maja 2021 WEBINAR

UREDBA REACH - SPREMEMBE IN NOVOSTI

13. maja 2021 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

17. in 18. maja 2021 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

25. maja 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

UREDBA REACH - SPREMEMBE IN NOVOSTI

TERMIN IZVEDBE: 
  - usposabljanje bo potekalo v četrtek, 13. maja 2021, od 9.00 do 12.00 ure, preko spleta, v obliki webinarja / ZOOM program

REACH: (Registracija, Evalvacija, Avtorizacija in omejitev kemikalij) je primarna EU kemijska zakonodaja, katera zadeva veliko število podjetij v Sloveniji, ki kemikalije proizvajajo ali uporabljajo v svojem proizvodnem procesu ter uvoznike kemikalij.
REACH je zakonodaja, ki se stalno dopolnjuje zaradi novih ugotovitev o posameznih snoveh in potrebah po ustreznih regulatornih ukrepih. Tako je z vidika zavezanca kompleksna in jo je težko slediti, še posebej v manjših podjetjih. Predavanje je priložnost za osvežitev znanja in seznanitev z aktualnimi dopolnitvami na področju te zakonodaje.

PROGRAM SEMINARJA:

Predavanje bo namenjeno aktualnim spremembam s področja kemijske zakonodaje s področij:

  • REACH
  • Razvrščanje, označevanje in pakiranje (CLP Uredba) vključno z implementacijo Priloge VIII (45. člen)
  • Dopolnitev Uredbe o izvajanju uredbe REACH (v povezavi s SCIP podatkovno bazo)
  • Dotaknili pa se bomo tudi povezave med REACH in zakonodajo z drugih področij

VODENJE USPOSABLJANJA:

Simona Fajfar in mag. Zoran Bučalič, Urad RS za kemikalije.

CILJNA SKUPINA:
Strokovni seminar je namenjen direktorjem ter vodjem služb tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami,  svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi in nenevarnimi kemikalijami, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 13052021
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si