+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

STROKOVNO SREČANJE SVETOVALCEV ZA KEMIKALIJE

Urad RS za kemikalije vas vljudno vabi na seminar
»STROKOVNO SREČANJE SVETOVALCEV ZA KEMIKALIJE«
kjer boste izvedeli vse o novostih na področju kemijske zakonodaje

dogodek bo potekal v sredo, 20. maja 2015, od 9.00 do 17.00 ure

v veliki dvorani Hotela Four Points by Sheraton, Ljubljana MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana

V zadnjem času se je zaradi prilagajanja EU zakonodaji zgodilo veliko sprememb in novosti na področju kemijske zakonodaje. Svetovalci za kemikalije oziroma zavezanci morajo biti o njih na primeren način seznanjeni, da ne prihaja do težav pri izpolnjevanju njihovih obveznosti. Ker izpitov za svetovalce za kemikalije zavezancem ni potrebno obnavljati, je Urad RS za kemikalije pripravil strokovno srečanje v obliki obnovitvenega tečaja za svetovalce za kemikalije.

Udeležencem strokovnega srečanja bodo predstavljene novosti in aktualna  problematika s praktičnimi primeri in napotki s področij, ki so obvezna v tečaju za svetovalca za kemikalije pa tudi področja delovanja Urada RS za kemikalije, ki jih obvezni del tečaja ne vsebuje.

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA:

09.00 – 09.15, Pozdravni nagovor direktorja Urada RS za kemikalije, Uvod in predstavitev programa.
Alojz Grabner

09.15 – 11.30, REACH, Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in zmesi, Biocidni proizvodi.
Simona Fajfar, Tatjana Humar Jurič, Semira Hajrlahović Mehić, Vesna Ternifi, Marta Pavlič Čuk.

11.30 – 12.00, odmor  

12.00 – 12.45, Predhodne sestavine za prepovedane droge, Prevozi nevarnih snovi (ADR).
Nataša Kozamernik, Alojz Habič.

12.45 – 14.15, Kozmetični proizvodi E-PIC, Nanoportal, Detergenti.
Anja Menard Srpčič, Karmen Krajnc, Blaž Pipan.

14.15 – 14.45, odmor  

14.45 – 17.00, Posebne teme: Inšpekcijski nadzor, Dovoljenja za opravljanje dejavnosti, Sporočanje podatkov, Skladiščenje, Vloga in naloge svetovalca za kemikalije.
Vesna Novak, Zoran Bučalič.

Namen strokovnega srečanja je obnovitev in dopolnitev obstoječega znanja in izkušenj s področja predpisov, ki urejajo proizvodnjo, promet  in skladiščenje kemikalij v RS, predvsem pa predstaviti pomembna vprašanja in najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri delu in upravnih postopkih ter nadzoru nad omenjenimi področji, ter podati napotke in usmeritve, kako se jim izogniti.

Predavatelji, strokovnjaki z Urada RS za kemikalije, bodo  predstavili pomembnejše spremembe v zakonodaji in njihove posledice za zavezance. Podali bodo koristne predloge in smernice za delo svetovalcev v prihodnje, iz posameznih področij ali kar vseh področij skupaj.

INFORMACIJE ORGANIZATORJA DOGODKA:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 39,00 EUR za vsakega udeleženca in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo programa, potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju ter pogostitve med odmori.

Gradivo predavanj bo na voljo v e-obliki na spletni strani Urada RS za kemikalije.

Kotizacijo nakažite pred izvedbo dogodka na poslovni račun:
MOST DO ZNANJA, družba za izobraževanje d.o.o., Grablovičeva ulica 18, 1000 Ljubljana, račun pri NLB d.d. Ljubljana, SI56 0201-2025-7891-246, sklic na številko 20052015. Račun boste prejeli po izvedbi.

Število mest na strokovnem srečanju je omejeno, zato si s pravočasno oddajo prijavnice zagotovite vaše mesto na srečanju.
Prijave sprejemamo do petka, 15.05.2015.

Na seminar se lahko prijavite z e-prijavo.

Kontaktna oseba za informacije:
Mojca Stamač Šereg, M: 041/ 99 20 73

info@mostdoznanja.si