+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

STROKOVNO SREČANJE ODGOVORNIH OSEB ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŽIVIL / HACCP V VRTCIH IN ŠOLAH

TERMIN IZVEDBE: v sredo, 30. novembra 2016 od 9h do 13h

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad 

Vljudno vas vabimo na strokovno srečanje odgovornih oseb za zagotavljanje varnosti živil / HACCP, ki delajo v vrtcih in šolah.
Srečanje bo potekalo v sredo, 30. novembra 2016 od 9h do 13h v Ljubljani.

Program strokovnega srečanja smo skupaj z našimi predavatelji, ki delujejo na področju prehrane in zagotavljanja varnosti živil pripravili na podlagi mnogih izvedenih seminarjih / usposabljanjih za odgovorne osebe za notranji nadzor in s tem povezanih diskusijah, anketah in ostalih povratnih informacijah, ki so nam jih tekom usposabljanj posredovali udeleženci.
Po vseh teh letih se je izkazala potreba po specialnih usposabljanjih po branžah, zato je tokratno strokovno srečanje namenjeno vsem, ki se v vrtcih  in šolah ukvarjajo s področjem zagotavljanja varnosti živil, skrbijo za dobro higiensko prakso ter notranji nadzor delovanja sistema.
V sklopu strokovnega srečanja odgovornih oseb smo vam pripravili praktično delavnico, na kateri boste šli po korakih skozi celoten postopek ocene tveganja pri zagotavljanju in nadzoru varnosti živil.     

Strokovno srečanje je namenjeno vsem živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP, vodjem in članom HACCP skupin, izvajalcem presoj sistema HACCP ter vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti dodatna znanja s področja zagotavljanja varnosti živil v vrtcih in šolah.  

Strokovno srečanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi znanji, nasveti, dobrimi praksami ter za koristno izmenjavo izkušenj z ostalimi udeleženci strokovnega srečanja. 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA:

- zakonodaja in odgovornost vseh zaposlenih v vrtcih in šolah pri zagotavljanju varnosti živil

- higiena živil v vrtcih in šolah

- zahteve in način notranjega nadzora ter postopki, ki jih nadziramo

- HACCP načrt, tveganja, preventivni ukrepi

- zagotavljanje varnosti živil po korakih z oceno tveganja

- konkretni napotki in dobre prakse pri zagotavljanju varnosti živil v vrtcih in šolah, HACCP sistem v kuhinji

- primer priprave dokumentov

- vodena diskusija - kaj izbrati: »smernice« ali »lasten HACCP sistem«

- primeri iz prakse

VODENJE STROKOVNEGA SREČANJA:

Usposabljanje bo vodil Andrej Pauer, redni predavatelj v podjetju MOST DO ZNANJA, družba za izobraževanje d.o.o. s področja HACCP, z nazivom  univ. dipl. inž. živilske tehnologije, z dolgoletnimi izkušnjami s področja svetovanja in usposabljanja na temo zagotavljanja varnosti živil ter dobrimi predavateljskimi sposobnostmi ter številnimi izvedenimi svetovanji in tečaji. 

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 122,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo dogodka, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter napitke in prigrizek med odmorom.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije prejme 22% popust pri plačilu kotizacije za udeležbo na strokovnem srečanju.  

Kotizacijo plačate po prejemu e-računa.
Plačilni rok za proračunske uporabnike je 30 dni od izvedbe dogodka.

Na strokovno srečanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si