+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

6. decembra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

7. decembra 2023 WEBINAR

STANDARD SIST EN ISO17025

12. decembra 2023 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

29. in 30. januarja 2024 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

ponovno februarja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno marca 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

TERMIN IZVEDBE:  
- strokovni seminar bo potekal v torek, 12. decembra 2023, od 9.00 do 14.30 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

PROGRAM SEMINARJA:

Predavatelja bosta sistematično in celostno predstavila in obravnavala pomembnejše točke standarda SIST EN ISO17025 "Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev" ter jih podkrepila s primeri iz prakse.

  • področje uporabe standarda / primeri iz prakse
  • izrazi in definicije / primeri iz prakse
  • splošne zahteve / primeri iz prakse
  • strukturne zahteve / primeri iz prakse
  • zahteve glede virov - osebje, prostori in okoljske zahteve / primeri iz prakse
  • zahteve glede procesov / primeri iz prakse
  • zahteve za sistem vodenja / primeri iz prakse
  • diskusija z udeleženci strokovnega seminarja

    * ... med predavanjem planiramo dva krajša odmora

VODENJE SEMINARJA:

Klara Kopše Zorko, mag. san. inž., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Žan Hrenič, dipl. san. inž.(UN), prav tako NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno vsem strokovnim delavcem v laboratorijih proizvodnih in storitvenih procesov, inštitutov, fakultet ter različnih raziskovalnih dejavnosti, ki se vsakodnevno srečujejo z meritvami; vsem, ki delajo na področju tehnike, kemije, farmacije, prehrane, okolja, zdravstva, veterine, mikrobiologije; zaposlenim v kontroli kakovosti in zagotavljanju kakovosti ter vsem, ki želijo svoje znanje na tem področju osvežiti, nadgraditi oziroma izboljšati ter ga uspešno uporabljati pri svojem delu.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR na udeleženca in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 12122023. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem.
GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si