+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

SKLADIŠČENJE NEVARNIH KEMIKALIJ

TERMIN IZVEDBE: 11. novembra 2014, od 9h do 14h

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad

VSEBINA STROKOVNEGA SEMINARJA:

Na strokovnem seminarju bodo udeleženci natančno spoznali »Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij«, Ur.l. RS št. 75/2009 ter smernice za skladiščenje. Pravilnik velja za skladišča nevarnih kemikalij in določa ukrepe, zahteve in izjeme. Pravilnik določa tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje, potrebne za varovanje zdravja in okolja ter pravila za skupno skladiščenje različnih razredov skladiščenja. Pravilnik velja tudi za skladišča nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti. Splošna merila pa so uporabna tudi v kemijskih laboratorijih.

Tematska področja strokovnega seminarja:

- Zakonodaja s področja skladiščenja nevarnih kemikalij  

- Organizacijske in tehnične zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij

- Previdnostni ukrepi za skladiščenje v različnih tipih skladišč  

- Osnovni protokoli za varno skladiščenje nevarnih kemikalij

- Smernice za skladiščenje v trgovinski dejavnosti

- Evidenca nevarnih kemikalij v skladišču  

- Umeščanje v razrede skladiščenja

- Primeri skupnega skladiščenja

- Primeri dobrih praks in izmenjava mnenj z udeleženci strokovnega seminarja

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen tehničnim direktorjem, svetovalcem za kemikalije, vodjem skladišč, tehnologom, delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami, vodjem kemijskih laboratorijev, vodjem v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja skladiščenja nevarnih kemikalij ter izmenjati dobre prakse.     

PREDAVATELJICA:

Strokovni seminar bo vodila mag. Barbara Clemente Taljat, dolgoletna sodelavka Urada RS za kemikalije od njegove ustanovitve. Sodelovala je pri nastajanju nacionalne in EU zakonodaje s področja nevarnih kemikalij, predhodnih sestavin za prepovedane droge in fitofarmacevtskih sredstev, aktivno je bila udeležena pri predsedovanju Slovenije EU. Sodelovala je pri mnogih projektih s področja kemijske varnosti, tako na nacionalnem kot tudi EU nivoju. Sodelovala z Evropsko komisijo in OZN na področju preprečevanja preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, bila je sekretarka Komisije za dajanje strokovnega mnenja o primernosti fitofarmacevtskih sredstev in sekretarka Medresorske komisije za kemijsko varnost. Je avtorica več podzakonskih aktov s področja kemikalij, med drugimi tudi pravilnika s področja skladiščenja nevarnih kemikalij.  Od leta 2000 sodeluje v programu izobraževanja svetovalcev za kemikalije, ki ga je tudi sooblikovala. S svojimi predavanji je sodelovala na mnogih seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij. Od leta 2012 je zaposlena v gospodarstvu.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 144,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 11112014. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si