+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

4. oktobra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

13. oktobra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

24. oktobra 2023 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. novembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

23. novembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

PRIMERI DOBRE PRAKSE ZA ORGANIZATORJE PREHRANE V VIU

TERMIN IZVEDBE: strokovna delavnica bo potekala ponovno spomladi 2020

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad

PRIMERI DOBRE PRAKSE: izračunavanje deleža organizatorja prehrane in kuhinjskega osebja ter načrtovanje klasičnih in dietnih jedilnikov v vzgojno izobraževalnih ustanovah

VSEBINA USPOSABLJANJA:

Strokovna delavnica zajema:

- poznavanje priporočenih normativov za izračunavanje deležev organizatorjev prehrane in kuhinjskega osebja v različnih vrstah kuhinj

- praktični primeri izračunavanja za lastno ustanovo

- praktični primeri načrtovanja jedilnikov po priporočenih normativih in smernicah zdravega načina prehranjevanja

- načrtovanje dietnih jedilnikov

KOMU JE NAMENJENO:

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki se ukvarjajo z organiziranjem in vodenjem prehrane tako v vrtcih, šolah, domovih in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje priporočenih normativov za izračun kuhinjskega osebja ter dietne prehrane, da lahko zagotovimo varno in zdravo prehrano abonentom.
Strokovna delavnica je namenjena predvsem izmenjavi mnenj in izkušenj, saj izhaja iz primera dobre prakse.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE:

Anita Mikša, prof. biologije in gospodinjstva, z nazivom svetnik, zaposlena v osnovni šoli kot profesorica in organizatorka šolske prehrane, z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja večje centralne kuhinje s štirimi razdelilnimi kuhinjami podružničnih šol. Dolgoletna članica tima Zdrave šole, Šolske sheme, Samoevalvacije, Mreže šol in zunanja sodelavka RIC-a pri ocenjevanju NPZ.

PRIPOROČILA:

Delavnica ima omejeno število prostih mest.
 
Na delavnici so zaželena (ne pa nujno potrebna) internetna orodja, kot sta računalnik ali telefon, zaradi dostopa do spletnih aplikaciji.
 
Ker želimo usposabljanje izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na delavnici.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovni delavnici znaša 122,00 EUR na udeleženca in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega usposabljanja, pisno gradivo v obliki skripte, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.
Kotizacijo boste plačali po opravljeni storitvi na podlagi prejetega e-računa.

POPUSTI:

Vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije prejme 20 % popusta pri plačilu kotizacije za udeležbo na strokovni delavnici.  

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si