+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

POT RAZVOJA KOZMETIČNEGA IZDELKA OD IDEJE DO PRODAJE

TERMIN IZVEDBE: 
  - strokovni seminar bo potekal ponovno v mesecu oktobru 2024, od 9.00 do 12.00 ure, preko spleta v obliki webinarja / ZOOM program

CILJNA SKUPINA:

Na strokovni seminar lepo vabimo vse, ki se na kakršen koli način ukvarjate s proizvodnjo, uvozom, vnosom ali prodajo / distribucijo kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin ter s storitvami na področju kozmetične stroke. Udeležba je primerna tudi za vse manjše proizvajalce kozmetičnih izdelkov, ki jim to predstavlja le dopolnilno dejavnost.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.  

PROGRAM SEMINARJA:

KOZMETIČNI IZDELEK
- Skupine kozmetičnih izdelkov

RAZVOJ KOZMETIČNEGA IZDELKA
- Faze razvoja
- Prvi prototipi
- Meje alergenov
- Določitev končne formulacije

DOLOČITEV ROKA UPORABE IN POGOJEV HRANJENJA
- Stresno testiranje
- Kemijsko- fizikalni testi
- Mikrobiološko testiranje (in izzivni test konzervansa)
- CBD analize

KOZMETIČNA DOKUMENTACIJA
- Vsebina na primarni in sekundarni embalaži
- Ocena varnosti kozmetičnega izdelka in podatkovni dosje

REGISTRACIJA KOZMETIČNEGA IZDELKA
- CPNP portal

LANSIRANJE KOZMETIČNEGA IZDELKA
- Prva proizvodna serija (GMP)
- Analizni certifikat
- Reklamacija izdelka
- Nadzor s trga, laboratorijska analiza preverjanja
- Kazenske določbe

VODENJE USPOSABLJANJA:

Pot razvoja kozmetičnega izdelka od ideje do prodaje bo predstavila Rebeka Prislan. Rebeka je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Ima dolgoletne izkušnje s področja razvoja in raziskav zdravil, več kot 10 let nazaj pa so naravni kozmetični izdelki postali njena strast. Tako od leta 2016 sodeluje z različnimi podjetji na področju razvoja in registracije kozmetičnih izdelkov ter jim pripravi vso kozmetično dokumentacijo v skladu z zakonodajo. Z letošnjim letom je pridobila še naziv svetovalca za kemikalije.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitev predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 20 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 18042024
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si