+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

PITNA VODA

TERMIN IZVEDBE:
- letošnje usposabljanje, ki bo potekalo v obliki strokovnega seminarja, se bo odvijalo v sredo, 15. novembra 2023, od 9.00 do 13.30 ure, v veliki predavalnici ZVD Zavoda za varstvo pri delu, Pot k izviru 6, Ljubljana

Usposabljanje je namenjeno:
- vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom
- strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah, hotelih, šolah, vrtcih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:  

08.45 - 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 10.30, Pitna voda z novo Uredbo (Ur. l. RS 61/2023, junij 2023)
- Zahteve za pitno vodo in sisteme za oskrbo s pitno vodo ter priprava vode

mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, COZ Center za okolje in zdravje.

10.30 - 11.00, odmor

11.00 - 11.45, Izredne razmere
- Parametri za hitro ukrepanje, nadomestna oskrba s pitno vodo, informacije za uporabnike

mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, COZ Center za okolje in zdravje.

11.45 - 13.15, Mikrobiološke preiskave in zahteve nove Uredbe o pitni vodi

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiologije, NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja.

13.15 - 13.30, diskusija z udeleženci

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradiva / PPT predstavitve predavateljic v pisni obliki, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter prigrizek med odmorom.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 15112023. 
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si