+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

27. in 28. septembra 2021 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

7. oktobra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

16. novembra 2021 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

17. novembra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

18. novembra 2021 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

PITNA VODA 2020

TERMIN IZVEDBE:
- usposabljanje bo potekalo v četrtek, 26. novembra 2020, od 9.00 do 12.00 ure, v obliki webinarja / ZOOM program

Vsako leto že tradicionalno v mesecu novembru organiziramo strokovno posvetovanje na temo "pitne vode".
Letošnje leto, ki je zaradi "širjenja novega koronavirusa" precej drugačno od preteklih let, nam je zmešalo štrene tudi na tem področju.
Ker strokovnega posvetovanja letos ne moremo organizirati v obliki kot do sedaj, smo se odločili, da vseeno pripravimo usposabljanje, prilagojeno trenutnim razmeram.
Srečali se bomo on-line, preko spleta, v obliki webinarja.
Prijavljeni udeleženci boste v tednu pred dogodkom prejeli povezavo v spletno predavalnico.

Usposabljanje je namenjeno:
- vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom
- strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah, hotelih, šolah, vrtcih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode

PROGRAM USPOSABLJANJA:  

08.30 - 09.00, registracija udeležencev, prijava v spletno predavalnico

09.00 – 10.30, Aktualnosti na področju zagotavljanja kakovosti pitne vode

(pregled zakonodaje, problematika, kontrola kakovosti, dezinfekcija, ukrepi za izboljšanje ter dobre prakse z diskusijo z udeleženci)

Mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

10.30 – 12.00, Izzivi pri monitoringu kakovosti virov pitne vode

Glede na številne vplive človekovih dejavnosti na vire pitne vode je učinkovit monitoring kakovosti virov pitne vode velik izziv. Poleg ocene relevantnih parametrov monitoringa je zelo pomembno tudi zagotavljanje predvidljive kakovosti podatkov. Pri tem se je v zadnjem desetletju uveljavil pojem merilna negotovost vzorčenja.
Dileme in zanimivosti pri monitoringu bodo predstavljene na primeru spremljanja kakovosti virov pitne vode na Ljubljanskem polju.

Mag. Primož Auersperger, univ. dipl. inž. kem., JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana. Njegovo področje dela je akreditirana analitika organskih spojin z metodami plinske kromatografije, identifikacija potencialnih novih onesnaževal pri virih pitne vode, svetovanje pri izvedbah validacij in vrednotenjih merilne negotovosti.

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 26112020
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si