+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

4. oktobra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

13. oktobra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

24. oktobra 2023 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. novembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

23. novembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

PITNA VODA

TERMIN IZVEDBE:
- usposabljanje bo potekalo v sredo, 23. novembra 2022, od 9.00 do 13.30 ure, v obliki webinarja / ZOOM program

Usposabljanje je namenjeno:
- vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom
- strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah, hotelih, šolah, vrtcih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode

PROGRAM USPOSABLJANJA:  

08.45 - 09.00, registracija udeležencev, prijava v spletno predavalnico

09.00 – 11.00, Pitna voda

  • kakovost pitne vode
  • nadzor kakovosti
  • vzorčenje pitne vode
  • aktualna problematika v zvezi s pitno vodo
  • na kratko o novi Uredbi o pitni vodi - splošne določbe

mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, COZ Center za okolje in zdravje.

11.00 - 11.30, odmor

11.30 - 13.00, Okolju prijazno trajnostno reševanje problematike priprave pitne vode in distribucije brez oziroma z minimalnimi količinami kemikalij

Srečko Čadonič, podjetje SoTom H.V. d.o.o., Ljubljana

13.00 - 13.30, diskusija z udeleženci

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 23112022. 
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si