+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

31. maja 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

6. junija 2023 WEBINAR

NOVOSTI REACH

8. junija 2023 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

14. junija 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

25. in 26. septembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

28. septembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

OZNAČEVANJE KEMIKALIJ

TERMIN IZVEDBE: četrtek, 11. maja 2017 od 9h do 13h  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

Strokovni seminar bo potekal v četrtek, 11. maja 2017, od 9h do 13h, v predavalnici Inštituta, Ptujska ulica 19, Ljubljana – Bežigrad.

Vsebino seminarja smo pripravili na podlagi vprašanj, ki se v veliki meri postavljajo odgovornim osebam za posamezna področja na Uradu RS za kemikalije ter na podlagi ugotovljenega stanja na terenu / pri obiskih in zunanjih pregledih v podjetjih.

Na seminarju bosta predavateljici obravnavali načine in vrste označevanja kemikalij, s poudarkom na označevanju majhnih pakiranj, pogoste izjeme pri označevanju, odstopanja, transportno označevanje, kombinacije pri označevanju ter vse druge posebnosti, ki se lahko pojavijo pri označevanju kemikalij.

Poleg tega bosta predstavili praktične primere izdelkov, ki zapadejo pri označevanju pod različno zakonodajo, kar je trenutno zelo aktualno področje, gre pa za specifične izdelke, kot so n.pr. izdelki, ki vsebujejo kombinacijo detergentskega in biocidnega delovanja, esencialna olja, dekorativne sveče, tekočine za elektronske cigarete, dišeče smrekice ter vrsta drugih izdelkov. 

Ker bo v trenutnem obdobju kar precej dopolnitev CLP Uredbe, bodo na seminarju predstavljene vse novosti in spremembe.

VODENJE SEMINARJA:

Strokovni seminar bosta vodili mag. Tatjana Humar Jurič in mag. Semira Hajrlahović Mehić, obe iz Ministrstva za zdravje, Urad RS za kemikalije.

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen direktorjem in  tehničnim direktorjem ter vodjem služb vseh tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami, svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi in nenevarnimi kemikalijami, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja rokovanja in označevanja nevarnih in nenevarnih kemikalij, si izmenjati dobre prakse in si pridobiti veliko praktičnih nasvetov.    

VAŠA VPRAŠANJA:

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam lahko v prijavnici posredujete vaša vprašanja, za katera bi želeli, da se obravnavajo na strokovnem seminarju – vprašanja bodo pred seminarjem posredovana obema predavateljicama.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 11052017. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si