+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

29. marca 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

14. aprila 2023 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

19. aprila 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

12. maja 2023
seminar bo potekal v živo

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

15. in 16. maja 2023 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

ponovno junija 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

OSKRBA S PITNO VODO IN KAKOVOST VODE V HIŠNIH VODOVODNIH OMREŽJIH

TERMIN IZVEDBE:
- strokovni seminar bo potekal ponovno v četrtek, 15. junija 2023, od 10.00 do 12.30 ure, v obliki webinarja / ZOOM program

Lepo vas vabimo na strokovni seminar, ki je namenjen:
- vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom
- strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah, hotelih, šolah, vrtcih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dopolnilna znanja ter dobre prakse na področju oskrbe s pitno vodo in zagotavljanjem kakovostne vode v hišnih vodovodnih omrežjih

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:  

09.45 - 10.00, registracija udeležencev / prijava v spletno predavalnico

10.00 – 12.15, predavanje g. Marko Hirsch, dipl. san. inž., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

V prvem delu predavanja bo obravnavana voda v javnih vodovodnih omrežjih do priključkov objektov na javno vodovodno omrežje, za kakovost katere je zadolžen upravljalec javnega vodovodnega omrežja. V tem delu bo predavatelj obravnaval splošne lastnosti pitne vode in Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki zajema definicije, nadzor nad kakovostjo pitne vode in parametre, ki se določajo v pitni vodi. Sledila bo kratka predstavitev kakovosti pitne vode v Sloveniji.

V drugem sklopu pa se bo predavatelj posvetil kakovosti vode v internih vodovodnih omrežjih, za kakovost katere je zadolžen lastnik oziroma upravljalec objekta. Obravnaval bo specifiko hišnih vodovodnih omrežij in težave, ki se lahko pojavijo ob različnih pogojih. Poudarek bo na obvladovanju razrasta biofilmov v hišnih vodovodnih omrežjih. Zaradi specifike bo večina tega časa namenjena obravnavi bakterije Legionella spp. Predavatelj se bo posvetil zakonski opredelitvi omenjene bakterije, dolžnostim upravljalca javnih objektov ter programu za preprečevanje legioneloz.

Na koncu bo obravnaval še Direktivo (EU) 2020/2184, ki je posodobitev Direktive 98/83/ES, na kateri temelji Pravilnik o pitni vodi.   

12.15 – 12.30, diskusija z udeleženci  

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 97,60 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitev predavatelja ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 15062023
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si