+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

OSKRBA S PITNO VODO IN KAKOVOST VODE V HIŠNIH VODOVODNIH OMREŽJIH

TERMIN IZVEDBE:
- strokovni seminar bo potekal ponovno v mesecu oktobru 2024, od 10.00 do 12.30 ure, v obliki webinarja / ZOOM program

Lepo vas vabimo na strokovni seminar, ki je namenjen:
- vodovodnim, komunalnim, vodnogospodarskim, sanitarnim in zdravstvenim strokovnjakom
- vodjem in operativnim delavcem komunalnih podjetij ter tehničnim sodelavcem za področje okolja na občinah
- vodjem kopališč in bazenov
- strokovnim delavcem v industriji, javni upravi, bolnicah, zdravstvenih domovih ter ostalih zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše, varstveno delovnih centrih
- strokovnemu osebju v vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, zavodih in drugih več stanovanjskih objektih, ki so zadolženi za oskrbo s pitno vodo
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dopolnilna znanja ter dobre prakse na področju oskrbe s pitno vodo in zagotavljanjem kakovostne vode v hišnih vodovodnih omrežjih

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:  

09.45 - 10.00, registracija udeležencev / prijava v spletno predavalnico

10.00 – 12.15, predavanje Klara Kopše Zorko, mag. san. inž., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Žan Hrenič, dipl. san. inž.(UN), prav tako NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

12.15 – 12.30, diskusija z udeleženci  

V prvem delu predavanja bo obravnavana voda v javnih vodovodnih omrežjih do priključkov objektov na javno vodovodno omrežje, za kakovost katere je zadolžen upravljalec javnega vodovodnega omrežja. V tem delu bosta predavatelja obravnavala splošne lastnosti pitne vode in novo Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023), ki zajema definicije, nadzor nad kakovostjo pitne vode in parametre, ki se določajo v pitni vodi. Sledila bo kratka predstavitev kakovosti pitne vode v Sloveniji.

V drugem sklopu pa se bosta predavatelja posvetila kakovosti vode v internih vodovodnih omrežjih, za kakovost katere je zadolžen lastnik oziroma upravljalec objekta. Obravnavala bosta specifiko hišnih vodovodnih omrežij in težave, ki se lahko pojavijo ob različnih pogojih. Poudarek bo na obvladovanju razrasta biofilmov v hišnih vodovodnih omrežjih. Zaradi specifike bo večina tega časa namenjena obravnavi bakterije Legionella spp. Predavatelja se bosta posvetila zakonski opredelitvi omenjene bakterije, dolžnostim upravljalca javnih objektov ter programu za preprečevanje legioneloz.

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 97,60 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 20 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 18062024
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si