+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

29. marca 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

14. aprila 2023 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

19. aprila 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

12. maja 2023
seminar bo potekal v živo

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

15. in 16. maja 2023 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

ponovno junija 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

TERMIN IZVEDBE: 
  - usposabljanje bo potekalo ponovno v mesecu juniju 2023, od 14.00 do 17.00 ure, preko spleta v obliki webinarja / ZOOM program

ORGANIZACIJA PREHRANE v kuhinjah gostinskih obratov in ostalih obratih javne prehrane vključno z notranjim nadzorom in normativi

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen osebam, ki se ukvarjajo z organiziranjem in vodenjem prehrane v gostinski dejavnosti, cateringu, domovih za starejše in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje notranjega nadzora, normativov za izračun kuhinjskega osebja ter dietne prehrane, da lahko zagotovimo varno in zdravo prehrano gostom oziroma abonentom.

PROGRAM SEMINARJA:

  • Spremljajoči programi z aktualno dokumentacijo, ki spada k Uredbi o higieni živil (ES) št. 852/2004, katero je potrebno upoštevati po veljavni zakonodaji.
  • Priporočeni normativi za izračunavanje deležev kuhinjskega osebja v različnih vrstah kuhinj.
  • Pravilna razdelitev dela in nalog v kuhinji glede na število in vrsto obrokov.
  • Postopki priprave javnih naročil, če smo temu zavezani in vodenje kalkulaciji nabave ter ostalih stroškov v kuhinji.
  • Pestrost jedilnikov.

VODENJE USPOSABLJANJA:

Anita Mikša, prof. bio in gos, z nazivom svetnik, zaposlena kot profesorica in organizatorka  prehrane z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja in izdelave različnih HACCP dokumentaciji. Dolgoletna članica tima Zdrave šole, Šolske sheme, Samoevalvacije, Mreže šol in zunanja sodelavka RIC-a.

Predavateljica bo na seminarju iz primerov dobre prakse predstavila, kako vzpostaviti in izvajati notranji nadzor v kuhinjah z upoštevanjem trenutnih priporočil, kalkulacije nabave in načrtovanjem jedilnikov ob upoštevanju normativov za kuhinjsko osebje.

Kuhinja kot nosilec živilske dejavnosti ima glavno odgovornost za izdelavo varnih in kakovostnih živil. Kuhinja je tako dolžna vzpostaviti sistem notranjega nadzora, s katerim stalno zagotavlja varnost živil znotraj svoje dejavnosti. Kako bomo to zmogli, je odvisno tudi od normativa zaposlenih in dobre organizacije dela.  

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitev predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 23022023
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si