+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

PREGLED DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA PO HACCP NAČELIH

Na strokovnem seminarju bomo obravnavali pregled delovanja lastnega notranjega nadzora za odgovorne osebe in osebe, ki prihajajo v stik z živili, po HACCP načelih s poudarkom na validaciji in verifikaciji.

TERMIN IZVEDBE: 
  - strokovni seminar bo potekal ponovno v mesecu oktobru 2024, od 14.00 do 16.30 ure, preko spleta v obliki webinarja / ZOOM program

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen:
- odgovornim osebam za vzpostavitev in vodenje sistema HACCP
- nosilcem živilske dejavnosti, odgovornim za vzpostavitev, nadzor ter validacijo in verifikacijo zagotavljanja varnosti živil
- vsem, ki se v podjetjih ukvarjajo s preverjanjem delovanja notranjega nadzora nad sistemom HACCP oziroma zagotavljanjem varnosti pri pridelavi, predelavi, prodaji, postrežbi ali kakršnim koli drugim rokovanjem z živili
- osebam, ki se ukvarjajo z organiziranjem in vodenjem prehrane (organizatorji prehrane, vodje kuhinj, ekonomi, kuharji, ki skrbijo za evidence, ....) v gostinski dejavnosti, cateringu, domovih za starejše, bolnicah, vrtcih, šolah, zavodih in domovih ter drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje notranjega nadzora, da lahko zagotovijo varno in zdravo prehrano gostom oziroma abonentom
- ter ne nazadnje vsem, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in bi želeli svoje znanja obnoviti, nadgraditi in si izmenjati dobre prakse in izkušnje s predavateljico in ostalimi udeleženci strokovnega usposabljanja

PROGRAM SEMINARJA:

 • Trenutno veljavna zakonodaja na področju dela z živili
 • Pregled prerekvizitnih programov notranjega nadzora v živilskem ali proizvodnem obratu z delovno metodologijo
 • Preverjanje delovanja HACCP sistema in vodenje potrebnih evidenc:
  - validacija
  - verifikacija
  - normativi za doseganje boljše učinkovitosti dela
 • Procesne faze in stopnje varnosti hrane
  - 5 korakov do bolj varne hrane in roki uporabnosti živil
 • Dobre prakse, izkušnje, priporočila ter diskusija z udeleženci

VODENJE USPOSABLJANJA:

Anita Mikša, prof. bio in gos, z nazivom svetnik, zaposlena kot profesorica in organizatorka  prehrane, z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja in izdelave različnih HACCP dokumentacij. Dolgoletna članica tima Zdrave šole, Šolske sheme, Samoevalvacije, Mreže šol in zunanja sodelavka RIC-a.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitev predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 20 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 29052024
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si