+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

OPKP DELAVNICA ZA ORGANIZATORJE PREHRANE

TERMIN DELAVNICE: 26. februarja 2014, od 9h do 14h

KRAJ IZVEDBE: računalniška učilnica na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta 102, Bežigrad

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

OPKP delavnica za organizatorje prehrane v vrtcih in šolah 

1. Uvod – pomen ustreznega načrtovanja jedilnikov za posamezno starostno skupino otrok v vrtcih in šolah.

2. Prednosti načrtovanja jedilnika s spletno aplikacijo OPKP (www.opkp.si) - Odprta platforma za klinično prehrano, pred klasičnim načrtovanjem jedilnika.

3. Predstavitev spletne aplikacije za načrtovanje prehrane OPKP. 

Po registraciji in prijavi v sistem OPKP bo sledilo vodeno praktično delo.

V okviru delavnice bomo:

- predstavili Leksikon živil, ki omogoča pregledovanje podatkov o sestavi živil

- sestavljali nove recepte

- oblikovali in načrtovali dnevne in tedenske jedilnike

- prikazali možnosti oblikovanja vzorčnih jedilnikov

- prilagajali jedilnike potrebam za posamezno starostno skupino v vrtcih in šolah ter različne diete

- pošiljali fotografije hrane v OPKP

Načrtovanje prehrane z OPKP omogoča večji nadzor nad količinami živil ter njihov manjši odpadek.

Delavnica bo potekala v računalniški učilnici, kjer bo za vsakega udeleženca zagotovljeno samostojno delovno mesto na računalniku.

Skupina je zaradi tega omejena na 18 udeležencev delavnice. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest!

CILJNA SKUPINA:

Izobraževanje je namenjeno vsem živilskim strokovnjakom, predvsem pa tistim, ki so odgovorni za načrtovanje prehrane posameznih starostnih skupin otrok v vrtcih in šolah. Predstavili vam bomo brezplačno spletno aplikacijo OPKP, ki omogoča sestavljanje receptov in načrtovanje jedilnikov v skladu s prehranskimi priporočili za posamezno starostno skupino.

PREDAVATELJICI: 

Doc. dr. Barbara Koroušić Seljak, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, ki je aktivno sodelovala pri zasnovi in izvedbi OPKP. Predavateljica je raziskovalka, poučuje na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in je aktivna članica Evropskega združenja EuroFIR, ki oblikuje evropsko zbirko podatkov.

Dr. Tanja Pajk Žontar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, zaposlena na Biotehniški fakulteti kot asistentka za področje Prehrana in na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave kot vodja raziskav za prehrano. Predavateljica aktivno sodeluje pri več domačih in mednarodnih projektih ter delovnih skupinah s področja spodbujanja uživanja uravnotežene prehrane in zagotavljanja varnosti živil. 

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo delavnice, delo na samostojni PC enoti v računalniški učilnici, potrdilo o udeležbi na delavnici ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 26022014. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si