+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

12. in 13. oktobra 2020 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

20. oktobra 2020 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno novembra 2020 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODPADNE VODE

strokovni posvet decembra 2020

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ODPADNE VODE

TERMIN IZVEDBE POSVETOVANJA: decembra 2020

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Hotela STIL v Ljubljani, Litijska cesta 188, www.hotel-stil.sibrezplačno parkirišče pred hotelom 

Strokovno posvetovanje je namenjeno:
- Upravljavcem (vodjem in operaterjem) komunalnih podjetij
- Strokovnjakom s področja obvladovanja odpadnih vod na fakultetah in strokovnih šolah ter raziskovalnih inštitutih
- Projektantom in svetovalcem za področje zbiranja, čiščenja in odvajanja odpadnih komunalnih in industrijskih vod
- Ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti odpadne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 10.30, Globalni pogled na biološko čiščenje odpadnih voda
Dr. Irena Čarman

10.30 – 11.00, odmor za kavo

11.00 – 11.45, Obratovanje velike čistilne naprave – karakterizacija odpadne vode, opremljenost z merili in zakonodajne zahteve glede obratovalnega monitoringa
Vesna Mislej, JP VOKA Snaga Ljubljana

11.45 – 12.30, Obdelava blata komunalne čistilne naprave in kam z njim
Vesna Mislej, JP VOKA Snaga Ljubljana

12.30 – 13.30, odmor za kosilo

13.30 – 14.15, Predstavitev projekta VARUJVODO
Sabina Senica, Kostak Krško

14.15 – 15.00, Mikrobiološki nadzor kakovosti odpadne vode v komunalnih podjetjih – sedanje stanje in trendi
Gregor Zupin / Sabina Ott Rutar, Microbium Ljubljana

15.00 – 15.30, razprava in zaključek strokovnega posveta

KOMERCIALNA PREDSTAVITEV:

Vabimo vas, da na posvetovanju sodelujete s komercialno predstavitvijo vašega podjetja.
Pišite nam na info@mostdoznanja.si in poslali vam bomo ponudbo z različnimi možnostmi sodelovanja.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega posvetovanja, pisno gradivo / zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi na strokovnem posvetovanju, jutranjo kavo v času registracije udeležencev ter kosilo med glavnim odmorom.

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 20202020. Račun boste prejeli po izvedbi.

POPUSTI: pri prijavi na posvetovanje prejme vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem.
prokuristka in vodja projekta, GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si