+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ODPADNE VODE

TERMIN IZVEDBE:
- usposabljanje bo potekalo v četrtek, 08. aprila 2021, od 9.00 do 13.30 ure, preko spleta, v obliki webinarja / ZOOM program

Strokovno posvetovanje je namenjeno:
- Upravljavcem (vodjem in operaterjem) komunalnih podjetij
- Strokovnjakom s področja obvladovanja odpadnih vod na fakultetah in strokovnih šolah ter raziskovalnih inštitutih
- Projektantom in svetovalcem za področje zbiranja, čiščenja in odvajanja odpadnih komunalnih in industrijskih vod
- Ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova znanja in dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti odpadne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev / vstop v spletno predavalnico

09.00 – 10.00, Globalni pogled na biološko čiščenje odpadnih voda
Dr. Irena Čarman

10.00 – 10.45, Obratovanje velike čistilne naprave – karakterizacija odpadne vode, opremljenost z merili in zakonodajne zahteve glede obratovalnega monitoringa
Vesna Mislej, JP VOKA Snaga Ljubljana

10.45 – 11.30, Obdelava blata komunalne čistilne naprave in kam z njim
Vesna Mislej, JP VOKA Snaga Ljubljana

11.30 - 12.00, odmor

12.00 – 12.45, Predstavitev projekta VARUJVODO
Sabina Senica, Kostak Krško

12.45 – 13.30, Mikrobiološki nadzor kakovosti odpadne vode v komunalnih podjetjih – sedanje stanje in trendi
Gregor Zupin / Sabina Ott Rutar, Microbium Ljubljana

INFORMACIJE:
Kotizacija za udeležbo na on-line usposabljanju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 08042021
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si