+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

NOVOSTI S PODROČJA KEMIJSKE ZAKONODAJE

TERMIN IZVEDBE:KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana - Bežigrad

DELAVNICA JE NAMENJENA VSEM, KI:

- Proizvajajo ali uvažajo kemijske snovi ali mešanice kemijskih snovi (pripravke)

- Proizvajajo ali uvažajo izdelke, ki vsebujejo snovi s seznama, ki vzbujajo veliko skrb ali pa snovi, ki se med uporabo sprostijo

- Predelujejo kemikalije ali formulirajo pripravke za končno uporabo (na primer čistilne proizvode, barve, motorna olja, ...) ali uporabljajo te formulirane proizvode pri svojem delu kot nadaljnji uporabnik

- Proizvajajo različne izdelke (kot n.pr. avtomobilska industrija, proizvodnja bele tehnike, proizvodnja pohištva, proizvodnja plastičnih izdelkov, ...)

- Skladiščijo kemikalije

- Na kakršen koli način delajo in ravnajo s kemikalijami in si želijo pridobiti nova znanja ter izvedeti veliko praktičnih nasvetov o novostih s področja kemijske zakonodaje

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 220,00 EUR in vključuje 20% DDV, organizacijo in izvedbo delavnice, pisno gradivo, izdajo potrdila o udeležbi na izobraževanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred izobraževanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246, sklic na številko 20102011. Prosimo vas, da s seboj prinesete potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na izobraževanje se lahko prijavite z e-prijavo.

ODJAVE:

Skrajni rok za morebitno odpoved je v pisni obliki tri dni pred izvedbo. V primeru odjave dva dni pred izvedbo vam zaračunamo stroške v višini 30% kotizacije. Po tem času zaračunamo kotizacijo v celoti.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si