+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

6. decembra 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

7. decembra 2023 WEBINAR

STANDARD SIST EN ISO17025

12. decembra 2023 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

29. in 30. januarja 2024 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

ponovno februarja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno marca 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

TERMIN in KRAJ IZVEDBE:
- seminar bo potekal v četrtek, 19. oktobra 2023, od 9.00 do 14.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Osnovni teoretični pristopi osnovani na racionalnosti izvedbe z delavnico s praktičnim primerom izračuna. Dodana je obravnava velikih merilnih negotovosti, zato je primerno tako za kemijske, kot tudi za mikrobiološke laboratorije.

KOMU JE NAMENJEN STROKOVNI SEMINAR: 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem v kemijskih in mikrobioloških laboratorijih, ki imajo uveden sistem zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 oziroma so v fazi pridobivanja akreditacije v povezavi z validacijo analiznih metod ter oceno merilne negotovosti pri preskušanju.

Nova izdaja standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017 izrecno zahteva ovrednotenje merilne negotovosti, vključno z vzorčenjem, če je vzorčenje del akreditirane dejavnosti.

• zaposlenim v kontroli kakovosti, kemijskih in mikrobioloških laboratorijih proizvodnih in storitvenih procesov, inštitutov, fakultet ter različnih raziskovalnih organizacij, ki se vsakodnevno srečujejo z meritvami,
• vsem, ki delajo na področju tehnike, kemije, farmacije, prehrane, okolja, zdravstva, veterine, mikrobiologije, .... in se pri delu srečujejo z opravljanjem laboratorijskih meritev,
• vsem, ki želijo svoje znanje na področju validacij in merilne negotovosti osvežiti, nadgraditi oziroma izboljšati ter ga uspešno uporabljati pri svojem delu,
• strokovni seminar je primeren tako za izkušene praktike, ki želijo osvežiti in razširiti svoje znanje, kot tudi za novince.

Še posebno pozornost bomo na tokratnem seminarju namenili merilni negotovosti pri VZORČENJU materialov iz okolja.

Predstavljena bo uporaba podatka o celotni merilni negotovosti za podajanje izjav o skladnosti glede na novo izdajo ILAC G8:09/2019 - Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

Predstavljeni bodo praktični primeri ugotavljanja merilne negotovosti vzorčenja z navezavo na obstoječo zakonodajo.

Izpostavljene bodo tipične napake pri izvajanju preskusov pri ugotavljanju merilne negotovosti vzorčenja, tako na področju voda kot na področju trdnih materialov.

Posebna pozornost bo namenjena analizi podatkov o merilni negotovosti po območju preskušanja (odvisnost merilne negotovosti od koncentracije).

Na seminarju imamo predviden čas za diskusijo in razčlenitev konkretnih primerov praks udeležencev.

VODENJE SEMINARJA Z DELAVNICO:

Strokovni seminar z delavnico bo vodil mag. Primož Auersperger, univ. dipl. inž. kem. analizne kemije, zaposlen v podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana.
Njegovo področje dela je akreditirana analitika organskih spojin z metodami plinske kromatografije, identifikacija potencialnih novih onesnaževal pri virih pitne vode (kvalitativne metode), tekočinska kromatografija z masno spektrometrijo, svetovanje pri izvedbah validacij, vrednotenjih merilne negotovosti iz podatkov validacije in modeliranju celokupne merilne negotovosti z uporabo računalniškega programa GUM Workbench in podatkov iz validacije in kontrol kakovosti.
Je zunanji strokovni ocenjevalec Slovenske akreditacije za metode vzorčenja in kemičnih preskušanj in je član sektorskega odbora za kemijo pri Slovenski akreditaciji.

Strokovni seminar bo moderirala in povezovala dr. Vida Hudnik, univ. dipl. inž. kem. tehn.

VAŠA VPRAŠANJA:

V prijavnici nam lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša 244,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, e-gradivo / PPT predstavitve predavatelja ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 19102023. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si