+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

TERMIN in KRAJ IZVEDBE:
- seminar bo potekal v četrtek, 19. septembra 2024, od 9.00 do 14.00 ure, v predavalnici ZVD Zavod za varstvo pri delu, Pot k izviru 6, Ljubljana-Fužine

Osnovni teoretični pristopi osnovani na racionalnosti izvedbe z delavnico s praktičnim primerom izračuna. Dodana je obravnava velikih merilnih negotovosti, zato je primerno tako za kemijske, kot tudi za mikrobiološke laboratorije.

KOMU JE NAMENJEN STROKOVNI SEMINAR: 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem v kemijskih in mikrobioloških laboratorijih, ki imajo uveden sistem zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 oziroma so v fazi pridobivanja akreditacije v povezavi z validacijo analiznih metod ter oceno merilne negotovosti pri preskušanju.

Nova izdaja standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017 izrecno zahteva ovrednotenje merilne negotovosti, vključno z vzorčenjem, če je vzorčenje del akreditirane dejavnosti.

• zaposlenim v kontroli kakovosti, kemijskih in mikrobioloških laboratorijih proizvodnih in storitvenih procesov, inštitutov, fakultet ter različnih raziskovalnih organizacij, ki se vsakodnevno srečujejo z meritvami,
• vsem, ki delajo na področju tehnike, kemije, farmacije, prehrane, okolja, zdravstva, veterine, mikrobiologije, .... in se pri delu srečujejo z opravljanjem laboratorijskih meritev,
• vsem, ki želijo svoje znanje na področju validacij in merilne negotovosti osvežiti, nadgraditi oziroma izboljšati ter ga uspešno uporabljati pri svojem delu,
• strokovni seminar je primeren tako za izkušene praktike, ki želijo osvežiti in razširiti svoje znanje, kot tudi za novince.

Še posebno pozornost bomo na tokratnem seminarju namenili merilni negotovosti pri VZORČENJU materialov iz okolja.

Predstavljena bo uporaba podatka o celotni merilni negotovosti za podajanje izjav o skladnosti glede na novo izdajo ILAC G8:09/2019 - Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

Predstavljeni bodo praktični primeri ugotavljanja merilne negotovosti vzorčenja z navezavo na obstoječo zakonodajo.

Izpostavljene bodo tipične napake pri izvajanju preskusov pri ugotavljanju merilne negotovosti vzorčenja, tako na področju voda kot na področju trdnih materialov.

Posebna pozornost bo namenjena analizi podatkov o merilni negotovosti po območju preskušanja (odvisnost merilne negotovosti od koncentracije).

Pri delu se bo, glede na želje, razdelilo udeležence v dve skupini, od katerih bo ena reševala vrednotenje merilnih negotovosti pri višjih koncentracijah (klasični primeri), druga skupina pa vrednotenje velikih negotovosti (napredni primeri, pri nižjih koncentracijah oziroma pri velikih merilnih negotovostih iz vzorčenja, ki je primerno tudi za mikrobiologe).

Na seminarju imamo predviden čas za diskusijo in razčlenitev konkretnih primerov praks udeležencev.

VODENJE SEMINARJA Z DELAVNICO:

Strokovni seminar z delavnico bo vodil mag. Primož Auersperger, univ. dipl. inž. kem. analizne kemije, zaposlen v podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana.
Njegovo področje dela je akreditirana analitika organskih spojin z metodami tekočinske in plinske kromatografije, identifikacija potencialnih novih onesnaževal pri virih pitne vode (kvalitativne metode), tekočinska kromatografija z masno spektrometrijo, naprednejše metode vzorčenja in terenskih preskušanj, svetovanje pri izvedbah validacij, vrednotenjih merilne negotovosti iz podatkov validacije in modeliranju celokupne merilne negotovosti z uporabo računalniškega programa GUM Workbench in podatkov iz validacije in kontrol kakovosti.
Je zunanji strokovni ocenjevalec Slovenske akreditacije za metode vzorčenja in kemičnih preskušanj in je član sektorskega odbora za kemijo pri Slovenski akreditaciji.

Strokovni seminar bo moderirala in povezovala dr. Vida Hudnik, univ. dipl. inž. kem. tehn.

VAŠA VPRAŠANJA:

V prijavnici nam lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša 244,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitve predavatelja, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter prigrizek med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 19092024. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si