+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

KOPALNE VODE 2024

TERMIN IN LOKACIJA IZVEDBE STROKOVNEGA SEMINARJA:

- usposabljanje bo potekalo v četrtek, 9. maja 2024, od 9.00 do 14.30 ure v veliki predavalnici ZVD Zavod za varstvo pri delu, Pot k izviru 6, Ljubljana

Strokovni seminar je namenjen:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega seminarja.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.45 - 09.00, registracija udeležencev

09.00 - 10.30, Preskušanje bazenskih kopalnih vod po zakonodaji o kopalnih vodah, ocene skladnosti po zakonodaji in kriteriji za ocenjevanje primernosti
mag. Renata Bregar

10.30 - 11.00, odmor

11.00 - 12.30, Dezinfekcija bazenskih kopalnih vod
(namen, dezinfekcijska sredstva, učinek, uporaba)
mag. Renata Bregar

12.30 - 14.00, Varno rokovanje s kemikalijami
Tamara Stare, SoTom H.V., Ljubljana

14.00 - 14.30, diskusija z udeleženci strokovnega seminarja

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo v pisni obliki, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter prigrizek med odmorom.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 09052024. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem.
prokuristka in vodja projekta, GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si