+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

15. septembra 2020 ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

18. septembra 2020 ter za zaključene skupine po naročilu

KOPALNE VODE

strokovni posvet 23. septembra 2020

ODPADNE VODE

strokovni posvet 30. septembra 2020

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

12. in 13. oktobra 2020

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

KOPALNE VODE

TERMIN IZVEDBE POSVETOVANJA:  strokovno posvetovanje je prestavljeno na nov termin in sicer takole - sreda, 23. septembra 2020

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Hotela STIL v Ljubljani, Litijska cesta 188
www.hotel-stil.si
brezplačno parkirišče pred hotelom 

Lepo vas vabimo na naše tradicionalno strokovno posvetovanje, ki bo potekalo v sredo, 23. septembra 2020, v veliki seminarski predavalnici Hotela Stil v Ljubljani.

Strokovno posvetovanje je namenjeno:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja.

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 10.30, Kopalne vode in aktualna problematika na tem področju

Mag. Renata Bregar, NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

10.30 – 11.00, odmor

11.00 – 11.45, Težave, ki se lahko pojavijo pri pripravi bazenske vode in ukrepi za odpravo neskladnosti

Tamara Stare, SoTom H.V. Ljubljana

11.45 – 12.30, Kakovost in vzdrževanje zraka v bazenskem prostoru

Bojan Gavez, Menerga Maribor

12.30 – 13.30, odmor za kosilo

13.30 – 14.15, Ravnanje z odpadnimi kopalnimi vodami in možnosti za prihranke 

Nedjan Brataševec, Idroconsult, San Giorgio di Piano, Italija (predavanje bo v ang. jeziku)

14.15 – 15.00, Principi merjenj in meritve z mikrobiološkimi in kemijskimi testerji za terensko uporabo

Gregor Zupin / Sabina Ott Rutar, Microbium Ljubljana

15.00 – 15.30, diskusija in zaključek strokovnega posvetovanja

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja, pisno gradivo / zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi na posvetovanju, jutranjo pogostitev v času registracije udeležencev ter kosilo med glavnim odmorom.

POPUSTI: pri prijavi na posvetovanje prejme vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 23092020
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem.
prokuristka in vodja projekta, GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si