+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

10. novembra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

16. novembra 2021 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

17. novembra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

18. novembra 2021 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

22. in 23. novembra 2021 WEBINAR

PITNA VODA 2021

25. novembra 2021 WEBINAR

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

KOPALNE VODE

TERMIN IZVEDBE POSVETOVANJA:  strokovno posvetovanje bo potekalo v sredo, 23. septembra 2020
- usposabljanje bo potekalo on-line, preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Strokovno posvetovanje je namenjeno:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega posvetovanja.

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev (prijava v spletno učilnico)

09.00 – 10.30, Kopalne vode in aktualna problematika na tem področju

Mag. Renata Bregar, NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

10.30 – 11.00, odmor in čas za diskusijo

11.00 – 11.45, Težave, ki se lahko pojavijo pri pripravi bazenske vode in ukrepi za odpravo neskladnosti

Tamara Stare, SoTom H.V. Ljubljana

11.45 – 12.30, Kakovost in vzdrževanje zraka v bazenskem prostoru
(https://www.menerga.si/energetika/prezracevanje-klimatizacija-tip-zgradbe/prezracevanje-bazena/)

Bojan Gavez, Menerga Maribor (https://www.menerga.si)

12.30 – 13.00, odmor in čas za diskusijo

13.00 - 13.45, Ravnanje z odpadnimi kopalnimi vodami in možnosti za prihranke 

Luca Urizio, Idroconsult, San Giorgio di Piano, Italija (predavanje bo v ang. jeziku)

13.45 – 14.30, Principi merjenj in meritve z mikrobiološkimi in kemijskimi testerji za terensko uporabo

Gregor Zupin / Sabina Ott Rutar, Microbium Ljubljana

14.30 – 15.00, čas za diskusijo

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja on-line preko interneta, gradiva / PPT predstavitve v elektronski obliki ter potrdilo o udeležbi na posvetovanju.

POPUSTI: ker gre za izvedbo posvetovanja on-line preko interneta, se osnovna kotizacija zniža za 25 %.

DODATNI POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme dodatnih 10 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 23092020
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem.
prokuristka in vodja projekta, GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si