+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

7. decembra 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

23. in 24. januarja 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. januarja 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

februarja 2023 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

februarja 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

KOPALNE VODE 2022

TERMIN IZVEDBE STROKOVNEGA SEMINARJA: usposabljanje bo potekalo v četrtek, 17. februarja 2022
- usposabljanje bo potekalo on-line, preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Strokovni seminar je namenjen:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega seminarja.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev (prijava v spletno učilnico)

09.00 – 10.30, Kopalne vode: zakonodaja, vzorčenje, preiskave, dezinfekcija in problematika v povezavi s Covid-19

Mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, COZ Center za okolje in zdravje.

10.30 – 11.00, odmor

11.00 – 12.30, Obvladovanje higiene bazenske vode in kopaliških objektov

Tamara Stare, dipl. ing. kem. teh., SoTom H.V. Ljubljana.

12.30 – 13.00, diskusija z udeleženci

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljic ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 17022022
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem.
prokuristka in vodja projekta, GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si