+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

KOPALNE VODE 2023

TERMIN IZVEDBE STROKOVNEGA SEMINARJA: usposabljanje bo potekalo v četrtek, 25. maja 2023
- usposabljanje bo potekalo on-line, preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Strokovni seminar je namenjen:

- vsem, ki na kakršen koli način delajo v bazenskih kompleksih in dnevno skrbijo za zagotavljanje kakovosti kopalnih vod ter spremljevalnih prostorov
- upravljavcem in vzdrževalcem kopaliških objektov in naprav, kopališkim mojstrom in športnim delavcem v plavalnih klubih, balneologom, projektantom in investitorjem za izgradnjo kopaliških objektov, strokovnjakom v zdravstveno negovalnih centrih, ….
- ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja ter dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in varnosti kopalne vode ter si izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci strokovnega seminarja.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.45 - 09.00, registracija udeležencev (prijava v spletno predavalnico)

09.00 - 10.00, Zakonodaja in parametri, ki se določajo v bazenski kopalni vodi
Marko Hirsch, mag. san. inž., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

10.00 - 11.00, Vzorčenje bazenske kopalne vode
Klara Kopše Zorko, mag. san. inž., NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

11.00 - 11.30, odmor

11.30 - 12.30, Vse o varnosti in higieni bazenskih strojnic
Jon Šolar, SoTom H.V., Ljubljana

12.30 - 13.00, Postopki v primeru nesreče bazenske strojnice
Tomaž Šolar, SoTom H.V., Ljubljana

  • ... po vsakem sklopu predavanj sledi diskusija z udeleženci

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 25052023
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem.
prokuristka in vodja projekta, GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si