+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

KAJ VSE MORAMO VEDETI O OZNAČEVANJU ŽIVIL?

TERMIN IZVEDBE: 27. januarja 2015, od 9h do 14h

KRAJ IZVEDBE: velika predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad 

UREDBA O ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ O ŽIVILIH POTROŠNIKOM - strokovno posvetovanje

Uredbo, ki je že v veljavi, s sprejetjem v EU parlamentu leta 2011, so morali vsi v živilski verigi uveljaviti s 13. decembrom 2014, razen tistih členov, ki predpisujejo označevanje hranilne vrednosti.
Izvedeli boste, katere informacije so obvezne in nujne tako za pridelovalce, kot tudi predelovalce, proizvajalce in distributerje  ter seveda trgovce.
Iskali bomo rešitve, na primer za prodajalno pekovskih izdelkov ali pa za delikatesno prodajo, kakor tudi za vse obrate javne prehrane, ki morajo imeti označene alergene v hrani in obrokih, ko jo ponujajo.
Vprašali se bomo kako označiti na primer alkohol v živilu, ali moramo označiti sulfate, če meso kuhamo v vinu. Razpravljali bomo o tem, kako morajo biti obvezne informacije predstavljene, da zadostimo zakonodajnim zahtevam. Informacije o živilih morajo na koncu prehranske verige – na embalaži ali pa ob razstavljenem živilu omogočiti potrošniku informirano izbiro tudi v taki meri, da uživanje hrane ne ogrozi njegovega zdravja.

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETOVANJA:

- katere so obvezne informacije o živilu, ki jih moramo posredovati v prehranski verigi
- katere obvezujoče informacije so potrebne in  veljajo za ne predpakirana živila
- kako označevati in predstavljati živilo, da zadostimo zakonodajnim zahtevam in ali je barva, kontrast ter velikost črk obvezna
- kako predstaviti alergene v  obratih javne prehrane (gostinstvo, vrtci, šole, domovi, zavodi), delikatesi, mesariji, prodajalni kruha in pekovskih izdelkov, ....
- dileme in njihovo reševanje
- dobre prakse – kako preseči zakonodajni okvir in potrošniku ponuditi več
- praktični primeri in vaša vprašanja.

Zakonska podlaga: Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Uredba o izvajanju uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur.l. RS št. 6/2014), Izvedbena uredba komisije št. 1337/2013, kakor tudi Zakon o kmetijstvu in nanj vezani podzakonski akti.

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno: vsem živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP, vodjem in članom HACCP skupin, izvajalcem presoj sistema HACCP ter vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti nova in dodatna znanja o označevanju živil, slišati čim več dobrih napotkov in si izmenjati izkušnje.

STROKOVNO POSVETOVANJE BOSTA VODILI: 

Marjana Peterman, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravah, uvajanju, izvajanju in preverjanju zahtev sistema zagotavljanja varnosti živil.  

Dr. Tanja Pajk Žontar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, zaposlena na Biotehniški fakulteti kot asistentka za področje Prehrana in na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave kot vodja raziskav za prehrano.

Obe predavateljici aktivno sodelujeta pri več domačih in mednarodnih projektih ter delovnih skupinah s področja spodbujanja uživanja uravnotežene prehrane, zagotavljanja varnosti živil ter označevanja živil.

Na posvetu, se bomo pogovarjali o vaših konkretnih problemih zato nam lahko v prijavnici pošljete vaša vprašanja. Odgovore  bomo predstavili na posvetovanju in skupaj z vami predelali možne rešitve.

INFORMACIJE: 

Kotizacija znaša 122,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo posvetovanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun št. 0201 2025 7891 246 pri NLB d.d., sklic na številko 27012015. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si