+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

TERMIN IZVEDBE: 
- seminar bo potekal v četrtek, 26. septembra 2024, od 9h do 14h
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek


O ČEM BOMO GOVORILI:

Zagotavljanje varnosti živil v luči Covid-19, Kdaj je živilo varno, Dejavniki tveganj, Odgovornost za varnost živil, Živila z večjim tveganjem za okužbe, Fizična, kemijska in mikrobiološka tveganja, Alergeni, aditivi, akrilamid in trans maščobne kisline, Embalaža za prehrano, Prehranska dopolnila, Kultura varnosti hrane, Tveganja in ukrepi, Zakonodaja – osnovna, hierarhija, pogodbe EU, uredbe, direktive ter prenos v Slovenski pravni red, Odgovornost nosilca živilske dejavnosti, Postopki zahtev notranjega nadzora, Zahteve higiene živil, Preventivni ukrepi, Sistem HACCP – načela in Codex Alimentarius, HACCP načrt in HACCP po korakih, Dobre prakse – izkušnje in priporočila.    
Ob koncu seminarja sledi povzetek vsebin ter kratek, 10 minutni pisni preizkus znanja.


ZA KOGA JE PRIMERNO:

Usposabljanje je namenjeno vsem živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP, vodjem in članom HACCP skupin, izvajalcem presoj sistema HACCP ter vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi živil.

KDO BO Z VAMI:

Marjana Peterman, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravah, uvajanju, izvajanju in preverjanju zahtev sistema zagotavljanja varnosti živil. 
Dr. Tanja Pajk Žontar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije je zaposlena na Biotehniški fakulteti v Ljubljani kot docentka za področje Prehrana.  
Obe predavateljici aktivno sodelujeta pri več domačih in mednarodnih projektih ter delovnih skupinah s področja spodbujanja uživanja uravnotežene prehrane in zagotavljanja varnosti živil. 
Andrej Pauer, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, svetovalec za uvedbo in preverjanje uspešnosti sistemov HACCP, z dolgoletnimi izkušnjami v živilski industriji in udeleženec mnogih inšpekcijskih presoj tako doma, kot v tujini.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljev ter priloge h gradivom, pisni preizkus znanja znanja ter izdajo potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 26092024
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si