+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

27. in 28. septembra 2021 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

7. oktobra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

16. novembra 2021 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

17. novembra 2021 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

18. novembra 2021 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

TERMIN IZVEDBE: 
- seminar bo potekal ponovno v četrtek, 18. novembra 2021, od 9h do 15h
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek


O ČEM BOMO GOVORILI:

- Slovenska in EU zakonodaja s področja zagotavljanja varnosti živil
- Varna prehrana in dejavniki tveganj
- Odgovornost nosilcev živilske dejavnosti
- Splošna načela živilskega prava
- Izobraževanje zaposlenih v živilski stroki
- Hitro obveščanje javnosti - Rapid Alert
- Vzroki za pojav tveganj
- Fizična, kemijska in mikrobiološka tveganja
- Alergeni, aditivi, furani, dioksini, ....
- Nove tehnologije in GSO
- Embalaža v stiku z živili
- Higienski in tehnični pogoji za podjetje
- Smernice HACCP ter HACCP po korakih
- Dobra higienska praksa
- Modeli patogenih mikroorganizmov
- Zahteve notranjega nadzora ter predvidevanje tveganj
- Zunanji / uradni nadzor ter ukrepanja v primeru neskladnosti
- 10 minutni pisni preizkus znanja
- Povzetek vsebin ter podelitev potrdil o opravljenem usposabljanju

ZA KOGA JE PRIMERNO:

Usposabljanje je namenjeno vsem živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP, vodjem in članom HACCP skupin, izvajalcem presoj sistema HACCP ter vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi živil.

KDO BO Z VAMI:

Marjana Peterman, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravah, uvajanju, izvajanju in preverjanju zahtev sistema zagotavljanja varnosti živil. 
Dr. Tanja Pajk Žontar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije je zaposlena na Biotehniški fakulteti v Ljubljani kot docentka za področje Prehrana.  
Obe predavateljici aktivno sodelujeta pri več domačih in mednarodnih projektih ter delovnih skupinah s področja spodbujanja uživanja uravnotežene prehrane in zagotavljanja varnosti živil. 
Andrej Pauer, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, svetovalec za uvedbo in preverjanje uspešnosti sistemov HACCP, z dolgoletnimi izkušnjami v živilski industriji in udeleženec mnogih inšpekcijskih presoj tako doma, kot v tujini.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo usposabljanja, pisno gradivo, pisno preverjanje znanja, potrdilo o opravljenem usposabljanju ter malico med odmorom.
POPUST: pri internetni izvedbi seminarja (webinar) udeleženci prejmejo 20 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 18112021
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si