+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

HACCP INŠPEKCIJSKE PRESOJE

TERMIN IZVEDBE: za zaključene skupine - zahtevajte ponudbo!

KRAJ IZVEDBE: po dogovoru z naročnikom usposabljanja 

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Na seminarju o inšpekcijskih presojah vam bodo predavatelji odgovorili na vprašanja, katera se vedno postavljajo strokovnjakom, ki se ukvarjajo z notranjimi in zunanjimi presojami sistema zagotavljanja varnosti živil:

- Ali so inšpekcije zakonodajno opredeljene – kaj pa Evropske inšpekcije?
- V kakšnem obsegu je potrebno poznati zakonodajo?
- Kaj pravi zakonodaja - kako pa je v praksi?
- Ali je inšpekcija tudi presoja?
- Kaj ugotavlja inšpekcijski nadzor?
- Ali se je potrebno pripraviti na inšpekcijski nadzor, ali je boljše, da smo pripravljeni vedno?
- Ali je inšpekcijski nadzor del verifikacije sistema notranjega nadzora?
- Ali obstajajo določene točke presoje, ki so obvezne?
- Kaj pa vprašalnik uradnega nadzora?
- Na kakšen način je potrebno upoštevati ugotovitve inšpekcije pri pregledu – kot korektivni ukrep zunanje presoje uradnega nadzora?
- Kdo in v kakšnem obsegu mora poznati lastno dokumentacijo notranjega nadzora?

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

- Pregled zakonodaje
- Postopek zunanje in notranje presoje
- Dokumentacija
- Vprašalnik presoje
- Priprava na presojo
- Poročilo presoje
- Neskladnosti in korektivni ukrepi
- Odgovornost delodajalca in zaposlenih
- Primeri iz prakse

Program glede vsebine, časa trajanja in termina izvedbe prilagodimo željam in potrebam naročnika.

CILJNA SKUPINA:

Izobraževanje je namenjeno vsem živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP, vodjem in članom HACCP skupin, izvajalcem presoj sistema HACCP ter vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti nova oziroma dodatna znanja s področja notranjih in zunanjih presoj sistema zagotavljanja varnosti živil.

PREDAVATELJA:

Marjana Peterman, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, z dolgoletnimi izkušnjami pri pripravah, uvajanju, izvajanju in preverjanju zahtev sistema zagotavljanja varnosti živil, na Zvezi potrošnikov Slovenije zadolžena za področje hrane in prehrane ter potrošniškega primerjalnega testiranja živil in drugih neživilskih izdelkov.
Andrej Pauer, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, samostojni svetovalec za uvedbo in preverjanje uspešnosti sistemov HACCP, z dolgoletnimi izkušnjami v živilski industriji in udeleženec mnogih inšpekcijskih presoj tako doma, kot v tujini.
Oba predavatelja sta strokovnjaka s področja poznavanja EU zakonodaje ter udeleženca mnogih izobraževanj in šolanj v EU in tujini.

INFORMACIJE:

Pišite nam na info@mostdoznanja.si in pripravili vam bomo ponudbo! 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si