+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

TERMIN IZVEDBE:   
- tečaje organiziramo za zaključene skupine udeležencev, po naročilu - za ponudbo nam pišite na info@mostdoznanja.si

CILJNA SKUPINA:

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki na kakršen koli način delajo in ravnajo z živili in si želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi živil.
Tečaj je primeren za delavce v proizvodnji in pripravi ter predelavi živil; tistim, ki delajo v skladiščih z živili; prevoznikom in kurirjem; prodajalcem v trgovinah z živili in zadrugah; kuharjem, natakarjem in ostalemu osebju v gostinski dejavnosti; zdravstvenemu osebju in kuharjem v bolnicah, domovih za starejše in zavodih; kuharjem, vzgojiteljem, njihovim pomočnikom in učiteljem v vrtcih, šolah in domovih; ter vsem, ki bi želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja dobre higienske prakse oziroma varnega ravnanja z živili.

VSEBINA USPOSABLJANJA:

Strokovni seminar se izvaja z namenom pridobivanja novih in dodatnih znanj o higieni živil in načelih HACCP sistema. Higiena živil obsega vse faze »od vil do vilic«: pridelava, priprava, obdelava, predelava, izdelava, pakiranje, hramba, prevoz, razdeljevanje in prodaja živil ter oskrba z živili.

PROGRAM:

- Zakonske zahteve, Uredbe in pravilniki
- Zahteve nadzora in odgovornost 
- Tveganja, higienski in tehnični pogoji 
- Zahteve za osebje, dokumentacija 
- Preventivne mere in način nadzora
- Smernice dobre higienske prakse
- HACCP sistem - načela, izvajanje, preprečevanje tveganj, načrt, KKT 
- Biološka, fizična in kemijska tveganja
- Higienski program v povezavi s HACCP sistemom, higiena živil
- Čiščenje, ravnanje z odpadki in prevoz živil
- Varnost in zaščita pred toksičnimi snovmi
- Modeli patogenih mikroorganizmov
- Presoje - notranje in zunanje
- Označevanje živil - novosti in alergeni
- 10 minutni pisni preizkus znanja ter podelitev potrdil o opravljenem usposabljanju 

PREDAVATELJ:

Andrej Pauer, z izobrazbo univ. dipl. inž. živilske tehnologije, samostojni svetovalec za uvedbo in preverjanje uspešnosti sistemov HACCP, z dolgoletnimi izkušnjami v živilski industriji in udeleženec mnogih inšpekcijskih presoj tako doma, kot v tujini. Strokovnjak s področja poznavanja EU zakonodaje ter udeleženec mnogih izobraževanj in šolanj v EU in tujini.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si