+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

TEHNOLOŠKE VODE

TERMIN IZVEDBE: v sredo, 25. maja 2016

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Hotela STIL, Litijska cesta 188, Ljubljana
www.hotel-stil.si 
(za udeležence je na voljo brezplačno parkirišče pred hotelom)

DOBRE PRAKSE pri pripravi TEHNOLOŠKIH VOD za hladilne in grelne sisteme

Vljudno vas vabimo na naše tradicionalno strokovno posvetovanje o tehnoloških vodah, ki bo potekalo v sredo, 25. maja 2016 v predavalnici Hotela Stil v Ljubljani.
Letos smo se odločili za enodnevno posvetovanje, saj ste udeleženci v anketnih vprašalnikih že večkrat izrazili željo, da bi bilo tako bolj primerno in bi se zaradi narave vašega dela lažje udeležili posvetovanja.
Prav tako smo pri pripravi vsebine posveta upoštevali vaše predloge in ideje iz preteklih srečanj in na ta način pripravili program, ki je po vsebini zelo aktualen, vse obravnavane teme pa koristne pri opravljanju vašega dela.

Na strokovno posvetovanje vljudno vabimo direktorje in odgovorne osebe za energetiko, investicije in rekonstrukcijo kotlovnic in drugih energetskih naprav, tehnično osebje, ki upravlja in vzdržuje energetska postrojenja in naprave za pripravo tople vode, vroče vode, pare, strokovne delavce, ki skrbijo za klimatske naprave, reaktorje in druge objekte za pripravo tehnoloških vod, projektante in dobavitelje opreme in sredstev za pripravo vod, inšpekcijske in upravne organe ter vse, ki bi želeli na strokovnem posvetovanju izmenjati mnenja in dobre prakse na področju priprave tehnoloških vod za hladilne in grelne sisteme.

PROGRAM POSVETOVANJA:

08.30 – 09.00, registracija udeležencev

09.00 – 09.45, Biocidni proizvodi za pripravo tehnoloških vod / Registrirani proizvodi kot dovoljeni pripravki ter njihova medsebojna primerjava
Špela Černe, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Sektor za identifikacijo in ocenjevanje tveganja

09.45 – 10.30, Obdelava vode
Tamara Stare, SoTom higiena vode 

10.30 – 11.00, odmor za kavo

11.00 – 11.45, Sodobne metode priprave tehnološke vode
Marko Germ, Kolektor Strix Ljubljana

11.45 – 12.30, Prihranek stroškov pri obdelavi hladilne vode
Boštjan Pečenko, enviTEC Technologie 

12.30 – 13.30, odmor za kosilo

13.30 – 14.15, Varnost, zanesljivost in energetska učinkovitost ogrevalnih naprav
Doc. dr. Mitja Robert Kožuh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost

14.15 – 15.00, Projekt izrabe odvečne toplote iz tehnološkega procesa podjetja Julon za potrebe Vodnega mesta Atlantis
Jože Tihel, BTC d.d. Vodno mesto Atlantis 

15.00 – 16.00, razprava in zaključek strokovnega posvetovanja

KOMERCIALNA PREDSTAVITEV:

Vabimo vas, da na posvetovanju sodelujete s komercialno predstavitvijo vašega podjetja. Pišite nam na info@mostdoznanja.si in poslali vam bomo ponudbo z vsemi možnostmi sodelovanja.

INFORMACIJE:

Kotizacija znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega posvetovanja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na posvetovanju, jutranjo pogostitev v času registracije udeležencev ter kosilo med glavnim odmorom. 
Kotizacijo nakažite pred posvetovanjem na poslovni račun pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 25052016
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovno posvetovanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si