+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

26. septembra 2024 WEBINAR

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

7. in 8. oktobra 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

16. oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno oktobra 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

STANDARD SIST EN ISO17025

ponovno oktobra 2024 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

CELOVIT PREGLED ORGANIZACIJE PREHRANE V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

TERMIN IZVEDBE: strokovni seminar bo potekal ponovno v mesecu aprilu 2021, od 10.00 do 14.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

VSEBINA USPOSABLJANJA:

Celovit pregled organizacije prehrane v šolah, vrtcih in drugih ustanovah vključuje:

- dokumentacijo s slovensko in EU zakonodajo s področja zagotavljanja varnosti živil s spremljajočimi programi

- poudarek na zakonu o šolski prehrani in prehrani vrtcev

- poznavanje normativov za izračunavanje deležev vodji prehrane in kuhinjskega osebja

- pravilna razdelitev dela in nalog v kuhinji glede na število in vrsto obrokov

- postopki priprave javnih naročil in vodenje kalkulaciji nabave ter ostalih stroškov v kuhinji

- zakonska ureditev dietne prehrane ter stiki in svetovanje staršem

- priprava jedilnikov po predpisanih normativih in smernicah zdravega načina prehranjevanja

- informacije o sodelovanju v različnih nacionalnih projektih povezanih s prehrano, kot so Šolska shema in Zdrava šola

KOMU JE NAMENJENO:

Strokovno usposabljanje je namenjeno osebam, ki se ukvarjajo z vodenjem prehrane tako v vrtcih, šolah, domovih in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje notranjega nadzora, normativov in dietne prehrane, da lahko zagotovimo varno in zdravo prehrano abonentom.

Seminar je namenjen tudi izmenjavi mnenj in izkušenj, saj izhaja iz primera dobre prakse.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJICE:

Strokovni seminar bo vodila Anita Mikša, profesorica biologije in gospodinjstva, z nazivom svetnik, zaposlena v osnovni šoli kot profesorica in organizatorka šolske prehrane z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja večje centralne kuhinje s štirimi razdelilnimi kuhinjami podružničnih šol. Dolgoletna vodja Zdrave šole, Šolske sheme, Samoevalvacije, Mreže šol in zunanja sodelavka RIC-a pri ocenjevanju NPZ.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 122,00 EUR na udeleženca in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, e-gradivo / PPT predstavitve ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
Kotizacijo boste plačali na podlagi prejetega e-računa.

POPUSTI:

Vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije za udeležbo na seminarju.  

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si