+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

22. septembra 2022 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

26. in 27. septembra 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

5. oktobra 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

oktobra 2022 WEBINAR

BIOCIDNI PROIZVODI IN OSEBNA VAROVALNA OPREMA

TERMIN IZVEDBE:
- usposabljanje bo potekalo v petek, 05. marca 2021, od 9.00 do 12.00 ure, preko spleta, v obliki webinarja / ZOOM program

Strokovni seminar je namenjen direktorjem in tehničnim direktorjem ter vodjem služb vseh tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet z biocidnimi proizvodi, svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki z njimi rokujejo, ostalim zaposlenim v proizvodni in trgovinski dejavnosti z biocidnimi proizvodi ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje ter si izmenjati dobre prakse in si pridobiti veliko praktičnih nasvetov.

PROGRAM USPOSABLJANJA:  

Biocidni proizvodi so namenjeni zatiranju škodljivcev. Da bi lahko to nalogo učinkovito opravili, pogosto vsebujejo kemične snovi ali mikroorganizme, ki lahko pomenijo tveganje pri uporabi.
Eden od ukrepov za zmanjšanje tveganja pri uporabi biocidnih proizvodov je uporaba osebne varovale opreme.
Katero varovalno opremo uporabiti in kako se le-ta določi, pa bomo povedali na seminarju »Biocidni proizvodi in osebna varovalna oprema«.

08.30 - 09.00, registracija udeležencev, prijava v spletno predavalnico

09.00 – 11.00, Odobravanje biocidnih proizvodov - dovoljenja in SPC
Elementi kemijske varnosti - etiketa in varnostni list

Mag. Marta Pavlič Čuk, Urad RS za kemikalije

11.00 – 12.00, Scenariji izpostavljenosti in ukrepi za obvladovanje tveganj pri delu in uporabi biocidnih proizvodov

Mag. Semira Hajrlahović Mehić, Urad RS za kemikalije 

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo webinarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve predavateljic ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUSTI: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 05032021
Račun boste prejeli po izvedbi.

Na usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si