+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

STANDARD SIST EN ISO17025

24. aprila 2024 WEBINAR

KOPALNE VODE 2024

9. maja 2024, ZVD Ljubljana

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

20. in 21. maja 2024 WEBINAR

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

30. maja 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

5. junija 2024 WEBINAR

VZORČENJE PITNE VODE

6. junija 2024 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

12. junija 2024 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

MERILNA NEGOTOVOST VZORČENJA MATERIALOV IZ OKOLJA

19. septembra 2024, ZVD Ljubljana

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar bo potekal v sredo, 5. junija 2024, od 9.00 do 12.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Lepo vas vabimo na strokovni seminar s področja "kemijske zakonodaje", katerega vsebino smo pripravili na podlagi vseh trenutno aktualnih zadev ter prihajajočih sprememb zakonodaje, vključno s spremembami, ki jih prinaša trajnostna strategija za vse kemikalije.

Seminar je namenjen direktorjem ter vodjem služb tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami, svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

Uredba (EU) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (CLP) zagotavlja obveščanje o nevarnostih kemikalij na podlagi njihove razvrstitve, zavezancem pa nalaga kar nekaj obveznosti pred dajanjem nevarnih kemikalij v promet.

CLP uredba se vsako leto redno spreminja in dopolnjuje, trenutno pa teče tudi zadnja faza revizije njenih določb, ki med drugim uvaja digitalno označevanje, razvrščanje snovi z več sestavinami (MOCS), ureja pa tudi področje ponovnega polnjenja.

V prvem delu seminarja si bomo pogledali trenutno veljavne, bistvene določbe CLP uredbe in obveznosti zavezancev, kot so npr. razvrščanje kemikalij, priprava etiket in poročanje po 45. členu uredbe (PCN notifikacija).
Drugi del seminarja bo namenjen predvsem reviziji CLP oziroma pomembnejšim novostim in vprašanjem udeležencev.

Razpored predavanja:

09.00 - 10.20, Ključne določbe in obveznosti zavezancev v skladu s CLP uredbo

10.20 - 10.40, odmor

10.40 - 12.00, Revizija CLP uredbe in druge dopolnitve CLP

Predavateljica: mag. Tatjana Humar Jurič, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitev predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUST: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 20 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 05062024. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si