+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

31. maja 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

6. junija 2023 WEBINAR

NOVOSTI REACH

8. junija 2023 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

14. junija 2023 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

25. in 26. septembra 2023 WEBINAR

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

28. septembra 2023 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

Aktualne teme na področju CLP uredbe

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar bo potekal v petek, 14. aprila 2023, od 9.00 do 12.00 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Lepo vas vabimo na strokovni seminar s področja "kemijske zakonodaje", katerega vsebino smo pripravili na podlagi vseh trenutno aktualnih zadev ter prihajajočih sprememb zakonodaje, vključno s spremembami, ki jih prinaša trajnostna strategija za vse kemikalije.

Seminar je namenjen direktorjem ter vodjem služb tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami,  svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja zahtev kemijske zakonodaje.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

Uredba (EU) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (CLP) zagotavlja obveščanje o nevarnostih kemikalij na podlagi njihove razvrstitve in zavezancem nalaga kar precej obveznosti pred dajanjem nevarnih kemikalij v promet.

CLP uredba se vsako leto redno spreminja in dopolnjuje, v letošnjem letu pa se je začela še obsežnejša revizija njenih določb, ki med drugim uvaja tudi nove razrede nevarnosti, digitalno označevanje in ureja področje ponovnega  polnjenja (aktualno zlasti pri detergentih).

V prvem delu seminarja si bomo pogledali trenutno veljavne,  bistvene določbe CLP uredbe  in obveznosti zavezancev, kot so npr. razvrščanje kemikalij, priprava etiket in poročanje po 45. členu uredbe. Drugi del seminarja pa bo namenjen predstaviti ključnih elementov revizije CLP in vprašanjem udeležencev.

Razpored predavanja:

09.00 - 10.20, Ključne določbe in obveznosti zavezancev v skladu s CLP uredbo

10.20 - 10.40, odmor

10.40 - 12.00, Revizija CLP uredbe

Predavateljica: mag. Tatjana Humar Jurič, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradivo v elektronski obliki / PPT predstavitev predavateljice ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUST: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 14042023. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ. dipl. kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si