+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

HACCP USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE

22. septembra 2022 WEBINAR

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

26. in 27. septembra 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

5. oktobra 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

ORGANIZACIJA PREHRANE

oktobra 2022 WEBINAR

Aktualne teme na področju CLP uredbe, varnostnih listov in uredbe o biocidnih proizvodih

TERMIN IZVEDBE: 
- strokovni seminar bo potekal v sredo, 20. aprila 2022 od 9.00 do 13.30 ure
- seminar bo potekal preko interneta / ZOOM program
- ob prijavi boste prejeli povezavo na dogodek

Lepo vas vabimo na strokovni seminar s področja "kemijske zakonodaje", katerega vsebino smo pripravili na podlagi vseh trenutno aktualnih zadev ter prihajajočih sprememb zakonodaje, vključno s spremembami, ki jih prinaša trajnostna strategija za vse kemikalije.

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ugotavljanjem nevarnih lastnosti, označevanjem in s pripravo ter uporabo varnostnih listov nevarnih kemikalij (vključno z nevarnimi biocidnimi proizvodi) in bi si želeli izvedeti več o zahtevah, spremembah in dopolnitvah zakonodaje na omenjenih področjih.

Usposabljanje je ne nazadnje priložnost za obogatitev že obstoječega znanja z dodatnimi spoznanji, nasveti, dobrimi praksami ter za izmenjavo izkušenj z ostalimi  udeleženci strokovnega seminarja.

CLP: Uredba (EU) št. 1272/2008  (CLP uredba) se stalno spreminja in dopolnjuje. V letošnjem letu tako stopita v veljavo kar dve spremembi te uredbe: 15. sprememba, ki se mora obvezno uporabljati od 1. marca in 17. sprememba, ki se bo začela uporabljati konec tega leta. Na seminarju bodo predstavljene omenjene spremembe, aktualne obveznosti zavezancev in načrtovane dopolnitve CLP uredbe.

Varnostni list: od 1. januarja 2021 so v veljavi določbe Uredbe (EU) št. 2020/878, ki prinašajo spremembe in dopolnitve varnostnega lista. Stari varnostni listi se lahko uporabljajo samo še do 31. decembra 2022, po tem datumu pa bo potrebno varnostne liste uskladiti oziroma popraviti v skladu z zahtevami omenjene uredbe. Na seminarju bodo predstavljene ključne dopolnitve in spremembe, na katere morajo biti pozorni pripravljavci in uporabniki varnostnih listov.

Omenjene spremembe vplivajo tudi na druga področja, med drugim tudi na biocidne proizvode.

Biocidni proizvodi: so vsi proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi ter na kemični način delujejo na škodljive organizme. Odločitev, ali bo izdelek biocidni proizvod ni odvisna zgolj od sestave temveč tudi od načina delovanja proizvoda. Na seminarju bodo predstavljene zahteve oz. dokazila za dajanja na trg in uporabo biocidnih proizvodov in sicer varnostni list, etiketa, testi učinkovitosti.

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam v prijavnici lahko posredujete vaše vprašanje, za katerega bi želeli, da se obravnava na strokovnem seminarju.  

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA:

08.45 – 09.00, registracija udeležencev / prijava v spletno predavalnico

09.00 – 10.00, Uredba o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih kemikalij – CLP uredba
(mag. Tatjana Humar Jurič, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije))

10.00 – 11.00, Varnostni list
(mag. Tatjana Humar Jurič, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije)

11.00 – 11.30, odmor

11.30 – 13.30, Biocidni proizvodi
(mag. Marta Pavlič Čuk, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije)

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na on-line strokovnem seminarju / webinarju znaša 122,00 EUR na osebo in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, gradiva v elektronski obliki / PPT predstavitve obeh predavateljic ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

POPUST: vsak drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 50 % popusta pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun organizatorja MOST DO ZNANJA d.o.o., Grablovičeva ulica 18, Ljubljana, odprtega pri NLB d.d. Ljubljana, številka računa SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 20042022. Račun boste prejeli po izvedbi. 

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si