+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

17. maja 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

30. in 31. maja 2022 WEBINAR

ORGANIZACIJA PREHRANE

2. junija 2022 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

8. junija 2022 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

AKTUALNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZVAJANJEM CLP UREDBE IN PRIPRAVO VARNOSTNIH LISTOV

TERMIN IZVEDBE: sreda, 19. oktobra 2016 od 9h do 13h  

KRAJ IZVEDBE: predavalnica Inštituta za varilstvo, Ptujska ulica 19, Ljubljana-Bežigrad

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA: 

1. Spremembe in dopolnitve CLP Uredbe
V zadnjem letu je bilo kar nekaj sprememb CLP Uredbe. Predavateljici bosta predstavili glavne novosti in dopolnitve Uredbe, pri čemer se bosta osredotočili na roke, ki jih morajo upoštevati zavezanci.

2. Označevanje in oglaševanje nevarnih kemikalij
V praksi zavezancem največ težav povzroča označevanje majhnih embalaž in t.i. mejnih primerov (kot npr. kozmetika, eterična olja, ....) in specifičnih primerov (kot npr. tekočine / maziva za glasbila). Veliko nejasnosti pa je tudi v zvezi s t.i. e-oglaševanjem nevarnih kemikalij. Predavateljici bosta poleg osnov označevanja majhnih embalaž, na primerih predstavili možne rešitve označevanja. Predstavili bosta tudi obveznosti, ki jih morajo zavezanci izpolniti pri oglaševanju preko spleta, radija, TV....

3. Varnostni list (VL)
Predavateljici bosta poleg tematike glede standardnih vprašanj iz prakse v zvezi s pripravo VL, namenili čas tudi precej nepoznani temi - pripravi priloge VL, ki je namenjena scenarijem izpostavljenosti.

4. Informacije na spletnih straneh Agencije za kemikalije, ECHA
V praksi se veliko zavezancev ne znajde pri iskanju informacij oziroma ne najde pravih informacij, ki jih ponuja ECHA. Glede na to, da je na spletu mogoče najti veliko relevantnih informacij, ki zavezancem omogočajo izpolnitev njihovih obveznosti, bosta predavateljici predstavili načine, kako najhitreje do želenih informacij.

VODENJE SEMINARJA:

Strokovni seminar bosta vodili mag. Tatjana Humar Jurič in mag. Semira Hajrlahović Mehić, obe iz Ministrstva za zdravje, Urad RS za kemikalije.

CILJNA SKUPINA:

Strokovni seminar je namenjen direktorjem in  tehničnim direktorjem ter vodjem služb vseh tistih organizacij, ki proizvajajo, skladiščijo ali vršijo promet s kemikalijami, svetovalcem za kemikalije, vodjem in zaposlenim v skladiščih, vodjem proizvodnje, tehnologom ter delavcem v proizvodnji, ki rokujejo z nevarnimi in nenevarnimi kemikalijami, vodjem različnih laboratorijev, kjer uporabljajo kemikalije ter ostalim zaposlenim v laboratorijih, zaposlenim v trgovinski dejavnosti s kemikalijami ter vsem, ki bi si želeli pridobiti nova in dodatna znanja s področja CLP Uredbe in varnostnih listov, si izmenjati dobre prakse in si pridobiti veliko praktičnih nasvetov.    

VAŠA VPRAŠANJA:

Ker želimo strokovni seminar izpeljati na način, da bomo čim več govorili o problemih, ki so vaši, nam lahko v prijavnici posredujete vaša vprašanja, za katera bi želeli, da se obravnavajo na strokovnem seminarju – vprašanja bodo pred seminarjem posredovana obema predavateljicama.

INFORMACIJE:

Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 183,00 EUR in vključuje 22% DDV, organizacijo in izvedbo strokovnega seminarja, pisno gradivo, potrdilo o udeležbi na usposabljanju ter malico med odmorom.

Kotizacijo nakažite pred usposabljanjem na poslovni račun pri NLB d.d. Ljubljana, št. SI56 0201 2025 7891 246, sklic plačila na številko 19102016. Račun boste prejeli po izvedbi.

Na strokovni seminar se lahko prijavite z e-prijavo, ki se nahaja v glavnem meniju na vrhu spletne strani. 

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si