+386 (0)41 992 073
info@mostdoznanja.si

AKTUALNO

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE

12. in 13. oktobra 2020 WEBINAR

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

20. oktobra 2020 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V KEMIJSKIH LABORATORIJIH

ponovno novembra 2020 WEBINAR
ter za zaključene skupine po naročilu

HACCP DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

za zaključene skupine po naročilu

ODPADNE VODE

strokovni posvet decembra 2020

ODGOVORNA RABA KEMIKALIJ

za zaključene skupine po naročilu

5 S - UREJENO, ČISTO IN VARNO DELOVNO OKOLJE

TERMIN IZVEDBE: za zaključene skupine

KRAJ IZVEDBE: po dogovoru z naročnikom usposabljanja

CILJI IZOBRAŽEVANJA:

5S – Urejeno, čisto in varno delovno okolje: Na usposabljanju boste najprej skozi simulacijo na lastni koži izkusili pomen urejenega delovnega okolja za učinkovitost dela. V nadaljevanju boste izvedeli, kaj se skriva za petimi S-i, na kaj se nanašajo in kako jih vpeljati v podjetje. Poleg praktičnih napotkov za uvedbo 5S bomo predstavili tudi primere dobre prakse.

Zagotovo ste že izkusili katerega od naslednjih scenarijev:
- na mizi imate cel kup pisal, a prvo, po katerem sežete, običajno ne piše
- ko iščete dokument, ga nikoli ne najdete v prvem fasciklu, ki ga primete
- sodelavec je na dopustu, vi pa ne najdete nujno potrebnih dokumentov v njegovi mizi ali omari
- vaši sodelavci porabijo precej časa, da ugotovijo, ali je na delovnem mestu vse potrebno za delo
- vsak delavec ima svoje potrebščine za delo, kar je za podjetje velik strošek
- na delovnem pultu je več priprav za delo, ni pa takoj razvidno, h kateri delovni operaciji spadajo

Se vam zdijo to nepomembne, tako rekoč zanemarljive stvari? Pomislite, kolikokrat na dan se z njimi srečate vi ali vaši sodelavci! Vsak dan? Večkrat na dan? Kaj tovrstne potrate pomenijo za podjetje? Ali bi se jih dalo sistematično izboljšati?

5S je metoda za vzpostavitev in ohranjanje urejenega, čistega in varnega delovnega okolja, kar je osnova za učinkovito, kakovostno in varno delo. Metoda izvira iz Japonske, a jo v zadnjem času pospešeno vpeljujejo podjetja povsod po svetu. O pomenu 5S in vlogi vodij pri tem zgovorno priča tudi rek: "Če vodja ne zmore obvladovati 5S, lahko pozabi vse drugo".

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

- Simulacija: zakaj je potreben 5S?

- 5S = 5 stebrov uspešnega podjetja

- Praktični napotki za uvedbo 5S v podjetja, tako proizvodna kot storitvena

- Vpeljava 5S v procese dela

- Praktični primeri

- Dobre prakse

CILJNA SKUPINA:

Seminar z delavnico je namenjen vsem, ki se v proizvodnih ali storitvenih podjetjih  ukvarjajo z uvajanjem sistemov stalnih izboljšav, vodenjem, planiranjem in upravljanjem, vodjem proizvodnih ali storitvenih procesov, vodjem obratov, tehnologom, vodjem najrazličnejših laboratorijev, vodjem službe kakovosti ter vsem vodilnim in vodstvenim delavcem, ki želijo izboljšati rezultate poslovanja svojega procesa in poslovanja družbe kot celote.
5S je primeren za vse panoge in vse vrste dejavnosti, tudi za gospodinjstvo.

PREDAVATELJ:

Seminar bo vodil dr. Janez Gradišek, direktor službe Napredek v Cimos d.d.. Dr. Gradišek je odličen predavatelj, z bogatimi pedagoškimi in raziskovalnimi izkušnjami, še posebej na področju uvajanja sistemov stalnih izboljšav. V Cimosu vodi službo, ki v prakso uvaja sodobne metode vodenja, organizacije in spremljanja proizvodnje.

INFORMACIJE:

Pišite nam na info@mostdoznanja.si in poslali vam bomo ustrezno ponudbo.

KONTAKTNA OSEBA:

Mojca Stamač Šereg, univ.dipl.kem., GSM: 041 99 20 73

info@mostdoznanja.si